Diplomuddannelse i Økonomi og regnskab

Diplomuddannelse

Uddannelsen er for dig, som vil udvikle din forretningsforståelse og færdigheder, heriblandt investering og finansiering, eksternt og internt regnskab og strategisk ledelse og økonomistyring.

Fagligt indhold og udbytte

Den merkantile diplomuddannelse har til formål at udstyre dig med viden og kompetencer så du kan få en udvidet forretningsforståelse og færdigheder inden for blandt andet projektledelse og i arbejdet med teorier og metoder i relation til det merkantile område.

Med uddannelsesretningen og diplomuddannelsen i Økonomi og Finans får du:

  • teoretisk og metodemæssig viden om de mest centrale og væsentlige begreber og modeller inden for retningens fagområder
  • færdigheder til at kunne identificere relevante økonomiske styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger på tværs af virksomhedstyper og størrelse
  • kompetencer, der gør dig i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver inden for virksomheders økonomi- og finansfunktioner.

Derudover vil du besidde kompetencer, der kvalificerer dig til at kunne indgå i forskellige samarbejdskonstellationer, både internt i virksomheden, men også med eksterne interessenter – på både strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Økonomi og Finans er oplagt for alle, der arbejder med økonomistyring og udviklingsorienterede situationer - både strategisk, taktisk og operationelt.

Uddannelsens opbygning og niveau

Diplomuddannelsen i Økonomi og Finans er en efteruddannelse på niveau med en HD 2. del og en bacheloruddannelse. En hel diplomuddannelse tager typisk 2 eller 3 år.

Uddannelsen er på 60 ECTS-point, og den er sammensat af 6 fag og et afgangsprojekt:

Du kan tage hele diplomuddannelsen eller et eller flere enkelte fag som selvstændige, kompetencegivende forløb.

Undervisningsform

Undervisningen og undervisningsformen bliver varierende og kan henne at gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops og studiekredse, webinarer og online undervisning. Den konkrete kombination fastlægges af underviseren ved forløbsopstart.

Undervisningen tager udgangspunkt i praksisnærhed. Det er for os altafgørende, at du kan bruge de tillærte teorier i din virksomhed med det samme.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring. Adgangskravet er en kort videregående uddannelse og efterfølgende 2 års erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder