Vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelse

Arbejder du allerede inden for salg/køb/vurdering af ejendomme, og ønsker du nu at tage dine kompetencer til nye højder? Så er du kommet til det rette sted.

Med en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering får du styrket dine kompetencer både teoretisk og praktisk, når det kommer til vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning, køb og udlejning af ejendomme og virksomheder.

Bliv skarp i investering og vurdering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er bygget op, så du bl.a. får kompetencer inden for investering og vurdering – herunder også vurdering af erhvervsejendomme og andelsboliger. Derudover får du en grundig erhvervsøkonomisk og juridisk indsigt samt relevante redskaber, som kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.

Ønsker du at vide mere om uddannelsen, så kontakt chefkonsulent Jesper Ussing Hjort i dag til en uformel snak om dine fremtidsdrømme.

Indhold og niveau

Diplom i vurdering og ejendomsinvestering er en deltidsuddannelse, der sammen med to års relevant erhvervserfaring svarer til en uddannelse på bachelorniveau.

Diplomuddannelsen omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af syv moduler (fem obligatoriske og et valgfag) samt et afgangsprojekt.

Fag

Fag for diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering (60 ETCS i alt)

Obligatoriske moduler (samlet 35 ECTS)

Valgfrit modul (samlet 10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder