Undervisningsfag Historie

Kursus

Kompetencegivende undervisningsfag i faget historie tilrettelagt som et komprimeret forløb, der sigter mod en kompetencemålsprøve i faget.

Tilmeld

Målgruppe: 

Uddannede lærere med undervisningserfaring.

 

Sted: 

Undervisningen foregår på UCL Campus Odense, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

 

Tidspunkter: 

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem internater og onlineundervisning. På uddannelsen er der tre internater af tre dages varighed– to i efteråret 23 og et i foråret 24. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen er online og er placeret på onsdage kl. 8.30 – 14.30 fordelt over efteråret 23 og foråret 24. Der er i alt 120 timers undervisning.

Der er undervisning på følgende datoer:
Efterår 23: Onsdag d. 23/8, internat d. 29. – 31. oktober, 20/9, 4/10, 8/11, internat d. 5/12 – 7/12
Forår 24: Onsdag d. 10/1, 31/1, 28/2, 20/3, internat d. 2/4 – 4/4, 10/4 og 24/4. Derudover er der vejledning og eksamen.

 

Indhold:

På kompetenceforløbet i Historie arbejder vi med historiefagets kompetenceområder i samspil med udvalgte historiefaglige emner. Vi undersøger, hvordan problemorienteret og undersøgende historieundervisning kan tilrettelægges og rammesættes. Vi dykker ned i historiebrug, historisk tænkning, historiebevidsthed, kronologi, overblik og kildearbejde, alt sammen knyttet an til deltagernes praksis.

Vi opbygger et relevant historisk overblik ved at arbejde med vedkommende begivenheder og perioder i dansk, europæisk og global historie, og studerer i dybden Holocaust og andre folkedrab. Vi analyserer og vurderer forskellige didaktiske og semantiske læremidler og drøfter, hvordan de kan didaktiseres og redidaktiseres, så de støtter elevernes læring i faget.

Undervisningsplanen er bygget op omkring kravene i bekendtgørelsen for historie, og forløbet imødekommer de kompetenceområder og -mål, som fremgår i studieordninger for faget.
Forløbet er tæt knyttet til deltagernes egen undervisning og er praksisnært. Undervisningsgangene er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne og deltagerne og dialoger om den læste litteratur samt udvikling af god historieundervisning.
På internaterne udforsker vi brugen af nærmiljøet, museer i undervisningen, spil, genstande og afprøver andre tilgange til historieundervisningen.

Forløbet lægger op til, at deltagerne mellem undervisningsgangene i praksis afprøver og vurderer forskellige undervisningsformer, læremidler og andre tilgange til faget med henblik på, at vi sammen bygger en vidensbank med velegnede måder at gribe undervisningen an på, som i tilpasset form kan bruges fremover. Undervejs arbejdes med aktionslæringsforløb.
Ved afslutningen af forløbet er deltagerne rustet til at gå til kompetencemålsprøven i undervisningsfaget i historie.

 

Praktiske oplysninger: 

Internatsted
CABINN Odense, Østre Stationsvej 7-9, 5000 Odense C
NB, i løbet af tilmeldingen skal angives om der ønskes overnatning på internatforløbene

 

Forplejning
Der er forplejning på internatdagene.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Hanne Gregersen Kursussekretær

Se datoer

Forløb