Undervisningsfag i geografi

Kursus

Tilmeld

Mål

At opnå formel kompetence i geografi.

Indhold

Indholdet tematiseres, så det er dækkende for fagenes kompetenceområder med særligt fokus på udvalgte kompetenceområder.
I tilknytning til hvert tema udarbejder kursisterne et didaktisk design (et målstyret reflekteret undervisningsforløb), som de har mulighed for at afprøve i egen praksis.

Organisering

Kompetenceforløbet rummer dels en fællesdel for de to fag og dels en fagspecifik del. Forløbet er bygget op omkring nogle fælles temaer. I hvert tema arbejdes der med 2 - 3 fælles fordybelsesgange. Hvert tema afsluttes med et produkt, der bruges til evaluering.

De fællesfaglige forløb opdeles i temaer med holdundervisning, herefter en periode til afprøvning af temaet i egen undervisning med henblik på en opsamlingsgang / erfaringsudveksling / præsentation på holdet
Der arbejdes med den fælles naturfagsprøve, som en del af undervisningen.

Undervisningen er på i alt 120 timer i skoleåret 21/22 fordelt på 20 undervisningsgange på hver 6 timer med start i august 2021 og afsluttende med kompetencemålsprøve i juni 2022. Der tilbydes vejledning.


Tid og sted

Undervisningen foregår fredage i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30 på UCL, Niels Bohrs alle 1, 5230 Odense M. De konkrete datoer udmeldes i løbet af foråret.

Kompetencemålsprøve

Den enkelte deltager går til kompetencemålsprøve i geografi. Undervisningen giver gode muligheder for naturfagssamarbejde mellem kolleger fra samme skole, som fx er tilmeldt hvert sit fag.

Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb