Undervisningsfag i geografi

Kursus

Tilmeld

Mål

At opnå formel kompetence i geografi.

Indhold

Indholdet tematiseres, så det er dækkende for fagenes kompetenceområder med særligt fokus på udvalgte kompetenceområder.
I tilknytning til hvert tema udarbejder kursisterne et didaktisk design (et målstyret reflekteret undervisningsforløb), som de har mulighed for at afprøve i egen praksis.

Organisering

Kompetenceforløbet rummer dels en fællesdel for de to fag og dels en fagspecifik del. Forløbet er bygget op omkring nogle fælles temaer. I hvert tema arbejdes der med 2 - 3 fælles fordybelsesgange. Hvert tema afsluttes med et produkt, der bruges til evaluering.

De fællesfaglige forløb opdeles i temaer med holdundervisning, herefter en periode til afprøvning af temaet i egen undervisning med henblik på en opsamlingsgang / erfaringsudveksling / præsentation på holdet
Der arbejdes med den fælles naturfagsprøve, som en del af undervisningen.

Undervisningen er på i alt 120 timer i skoleåret 21/22 fordelt på 20 undervisningsgange på hver 6 timer med start i august 2021 og afsluttende med kompetencemålsprøve i juni 2022. Der tilbydes vejledning.


Tid og sted

Undervisningen foregår fredage i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30 på UCL, Niels Bohrs alle 1, 5230 Odense M. De konkrete datoer udmeldes i løbet af foråret.

Kompetencemålsprøve

Den enkelte deltager går til kompetencemålsprøve i geografi. Undervisningen giver gode muligheder for naturfagssamarbejde mellem kolleger fra samme skole, som fx er tilmeldt hvert sit fag.

Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb