Undervisningsfag i Håndværk og design Odense Kommune

Kursus

Tilmeld

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring i håndarbejde, sløjd eller håndværk og design.

Tidspunkter

Undervisningen foregår på fredage i skoleåret 21/22. Der er i alt 120 timers undervisning fordelt på 20 undervisningsdage med 6 timer pr. gang i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30.
Vejledning: fredag d. 4/3, 11/3
Eksamen i uge 14: d. 4/3 – 8/3
Derudover er der fælles vejledningsdage på produkter og eksamenssynopsis.

Mål

Deltagerne bliver uddannet til at varetage undervisningen i håndværk og design både på mellemtrin og som valgfag i overbygningen. De studerende vil opnå færdigheder og viden inden for de 4 kompetenceområder, der er på undervisningsfaget:

  • Håndværk og teknologi
  • Design - proces og produkt
  • Innovation, entreprenørskab og materiel kultur
  • Fagdidaktik

Målet er, at deltagerne efter uddannelsen kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varierede læringsforløb i faglige værksteder med relevante materialer og teknologier. Læringsforløbene skal bygges op om nye fælles mål med udvikling af læringsmål og årsplaner i forhold til elevernes forudsætninger og til at føre eleverne til prøve i valgfaget.

Uddannelsen afsluttes med en kompetencemålsprøve.

Indhold

På uddannelsen vægtes dannelsen af ny faglighed for håndværk og design, hvor forskellige tilgange til læring afprøves og styrkes. Kernen i faget er den håndværksmæssige tilgang til materialer og arbejdsmetoder, samt indsigt i idéudviklingsmetoder og forskellige former for designprocesser. Der arbejdes såvel individuelt som i fællesskab med forskellige former for designprocesser i fremstilling af håndværksmæssige produkter.

Uddannelsen er bygget op om tre hovedområder:

  1. I det første hovedområde introduceres deltagerne til håndværk og designfaget og til uddannelsesforløbet.
  2. I hovedområde 2 er der fokus på deltagernes arbejde med grundlæggende teknikker og forarbejdningsmetoder fra det tekstile- og fra træ/metalområdet. Design vil i forskelligt omfang blive vægtet gennem hele forløbet, og håndværket vil hele tiden være i relation til det nye fag. Deltagernes individuelle håndværksmæssige kompetencer udfordres, når der arbejdes eksperimenterende med forskellige udtryksformer.
  3. Med afsæt i område 1 og 2 arbejdes videre med en praktisk og teoretisk tilgang til begreberne design, håndværk, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab har fokus på at skabe og handle på tanker og ideer, der skaber værdi for andre. Her præsenteres deltagerne for opgaver, hvor der skal tages stilling til funktionalitet, æstetik og kommunikative værdier med fokus på udvikling og nyskabelse.

Endvidere arbejdes med fokus på materiel kultur, åben skole, praksisfaglighed og bæredygtighed i faget.
Arbejdsformerne vil veksle mellem teoretiske og didaktiske oplæg, værkstedsarbejde, dialog, gruppearbejde og individuel fordybelse.

NB! Dette kompetenceudviklingsforløb giver ikke kompetence i maskinsikkerhed.

Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
Prøven består af 4 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 4 delprøver.

Rachel Zachariassen Undervisning, konsulentarbejde og kulturprojekter
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb