2. netværksdag i Netværk om teknologiforståelse

Kursus

Dette er et landsdækkende netværk for teknologiforståelse der afholdes af CFU i samarbejde med BUVM. Formålet med netværket er bidrage til at understøtte og yderligere udbrede fagligheden i teknologiforståelse med henblik på, at grundskoler er bedre rustet til at arbejde med teknologiforståelse som et eventuelt kommende nyt fag i folkeskolen.

Tilmeld

Kære medlem af Netværk om teknologiforståelse

Vi er rigtig glade for, at du har tilmeldt dig netværket. Vi tror, at vi gennem dette netværk bestående af konsulenter, skoleledere, lærere, pædagoger og ressourcepersoner kan udveksle gode erfaringer omkring teknologiforståelse.
Den 4.12 var første arrangement for netværket, hvor vi havde valgt at afvikle det sammen med de andre Centre for Undervisningsmidler. Denne gang er det kun for medlemmer af netværket i UCL´s region.

Programmet for den 10. marts 2021

  • Velkomst
  • Struktur og muligheder i Netværk om teknologiforståelse
  • Udvikling i skolen: Udfordringer og potentialer i fagligheden
  • Dataforståelse – oplæg v/ Pernille Tranberg
  • Hvad tager vi med videre?

Om oplægsholderen
Pernille Tranberg er dataetisk rådgiver og holder foredrag om datademokrati, dataetik, dataforståelse og etisk ansvarlig brug af persondata for virksomheder, organisationer og myndigheder. Hun er medstifter af den europæiske tænkehandletank DataEthics.eu, der fremmer etisk ansvarlig brug af persondata. Derudover har Pernille Tranberg udgivet syv bøger om emner inden for dataetik.

Om dataforståelse
Brugen af kommercielle, sociale teknologier spiller centralt ind i børns liv og hverdag og skaber mulighed for interaktion og udveksling af viden og data. Det betyder, at børn har et onlineliv, der kræver særlig opmærksomhed fra de voksne, fagprofessionelles side, for at børnene lærer at tage vare på sig selv.

Projektet er støttet af Villum Fonden og er derfor gratis.

Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi
Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, IT og teknologi og Naturfag
Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb