Jobrettet efter- og videreuddannelse for voksne ledige

Kursus

Jobrettede kurser og uddannelse kan give ledige de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. På dette modul styrker du dine kompetencer i vejledning, kommunikation og tværfagligt samarbejde mellem beskæftigelses- og uddannelsessektoren om jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Tilmeld kursus

Styrk din fagliglighed i beskæftigelsesindsatsen

Fagligt indhold

På kurser Kommunikation og samarbejde kommer du til at arbejdet med:

 

  • Hvordan du kan arbejde systematisk med at løfte lediges kompetencer via uddannelse – herunder at uddannelsesløfte flere til faglærte.
  • Den professionelle samtale og brug af forskellige vejledningsmetoder; herunder hvordan lediges motivation for uddannelse styrkes.
  • Hvordan du tackler myndighedsrollen og de dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet med den ledige.
  • Kommunikation og samarbejde med andre fagprofessionelle om at støtte den lediges vej fra første samtale i a-kassen eller jobcentret, til jobrettet opkvalificering og job.
  • Hvordan der kan arbejdes med at omsætte viden, metoder og teknikker til udvikling af egen praksis gennem øvelser og gruppearbejde.

 

Udbytte

Dit udbytte:

  • Viden om rammer, udfordringer og best practice i brug af uddannelse som vej til varigt job.
  • Kompetencer og redskaber til at vejlede og motivere borgere til jobrettet opkvalificering og uddannelse, samt til at indgå i tværfagligt samarbejde mellem jobcenter, a-kasse og uddannelsesinstitution om jobrettet voksen- videre- og efteruddannelse.
  • Kvalifikationer til at udvikle din egen praksis.
  • En teoretisk refleksionsramme i forhold til vejlederrollen og samspillet med borgere samt med andre professionelle.
  • Et lokalt tilpasset kompendium med konkrete metoder og redskaber til at styrke jobrettet efteruddannelse som vej til varigt job.

Niveau

Kurset er et kortere forløb, hvor du efter afslutning modtager et deltagerbevis.

Kurset findes også som kompetencegivende moduler på Diplom og Akademiuddannelsen i Beskæftigelse.

Gå til Diplommodul

Gå til Akademimodul

Målgruppe

Kurset er til dig, der arbejder som jobkonsulent, virksomhedskonsulent eller rådgiver i et jobcenter eller en a-kasse.

 

Praksisnær uddannelse

Kurset gennemføres i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og konsulentfirmaet DISCUS. Hvor du får viden om ’best practice’ trækkes direkte fra aktuelle analyser og udviklingsinitiativer på beskæftigelses- og voksenuddannelsesområdet.

Optagelse sker efter "først-til-mølle princippet". 

Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer
Susanne Fallesen Studiesekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb