Skab gode legemuligheder for krop, sanser og bevægelse

Kursus

Lær at skabe muligheder for og plads til børns kropslige udfoldelse og eksperimenterende processer.

Kurset foregår på UCL, Niels Bohrs Allé, med undervisning 28. og 29. september, 16. og 17. november samt 7. december 2020

Tilmeld kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger og ledere på 0-6 års området.

Formål

På dette kursus får du både teoretisk og praksisnær viden om legebaseret pædagogik og dermed et konkret afsæt til at udvikle inspirerende og fællesskabende lege- og læringsmiljøer på 0-6 års området.

Vi leger, eksperimenterer og undersøger legeteori i sammenhæng med konkrete eksempler fra pædagogisk praksis.

Et kursus er bygget op med 2 +2 + 1 dages undervisning, så du har mulighed for at undersøge og udforske den pædagogiske praksis i eget dagtilbud imellem undervisningen. 

Indhold

På dette kursus udforsker vi, hvordan der kan skabes muligheder for og plads til børns kropslige udfoldelse og eksperimenterende processer.

Der vil være fokus på:

  • at børn lærer gennem kroppen
  • børns behov for bevægelse, mestring, udfoldelse, spænding og kropslig udfordring
  • muligheder og begrænsninger i de pædagogiske lege- og læringsmiljøer, bl.a. i forhold til risikofyldt leg
  • at skabe større bevidsthed om pædagogens egen kropslighed og institutionslogikker i forhold til, hvor vildt, beskidt, højlydt og farligt, børnene må lege.

Forplejning

Kurset er inklusiv forplejning.

Sted 

Kurset foregår på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Lis Rahbek, konsulent Arbejder bl.a. med Diplomuddannelse i Leg kreativitet og læring
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld kursus

Forløb