AKT og inklusionskonference 2021

Konference

Er du vejleder eller medarbejder i det pædagogiske felt? Så kig engang på dette års AKT- og inklusionskonference, hvor der er mulighed for at høre en række spændende oplæg om vejledning og livsduelighed.

Tilmeld kursus

Professionsvejledning og livsduelighed

På dette års konference sætter vi fokus på vejledning af lærere og pædagoger og på at øge livsduelighed hos elever i udsatte positioner. Hvad er livsduelighed? Hvordan kan vi vejlede kolleger på tværs? Hvordan kan vi facilitere kollaborativ læring – også på tværs af professioner – i vejledningsrummet? Disse spørgsmål bliver udfoldet i konferencens fire oplæg.

Konferencen er for dig, der

arbejder med AKT-funktioner og inklusionsarbejde, fx som vejleder, i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge.

I løbet af konferencedagen har du mulighed for at høre følgende oplæg:

Livsduelighed og styrker

Louise Tidmand, ph.d., pædagogisk leder, forfatter, projektmedarbejder på Aarhus Universitet

I sit oplæg stiller Louise Tidmand skarpt på begrebet Livsduelighed, hvordan vi kan forstå det i fremtidens pædagogik, og hvordan vi kan udvikle livsduelighed i læringsmiljøer ud fra en styrkebaseret tilgang.

Hjernepauser, der vitaliserer og inkluderer

Nanna Paarup & Søs Rask Andresen, proceskonsulenter og oplægsholdere

Hvad gør du, når nogle elever sidder uroligt på stolene, fjoller og er lette at distrahere? Og hvordan kan du vejlede dine kolleger i at engagere eleverne? De to proceskonsulenter præsenterer enkle aktiviteter, der involverer og engagerer, samt øvelser til krop og hjerne, puls og energi, ro og nærvær. De arbejder eksemplarisk med fokus på dialog, aktiv deltagelse og brobygning til praksis.

Kollaborative vejledningsformer og positive positioneringer

Benedicte Schilling, psykolog, specialist & supervisor i børne- og familiepsykologi

Professionsudvikling inden for de pædagogiske tilgange, positioner og arbejdskontekster: Hvad kan kollaborativ læring skabe for vejlederen og for den/de vejledte? Hvilke praksisnære færdigheder skal vi have for at lykkes med at facilitere et kollaborativt lærings- og vejledningsrum? Hvilke muligheder skaber ”Professionsudvikling ” i vejledning af lærere og pædagoger?

Kollaborative vejledningsformer, en afprøvning i praksis

Benedicte Schilling, psykolog, specialist & supervisor i børne- og familiepsykologi

Hvordan skabes kollaborativ læring i vejledningsrummet i praksis? Vi afprøver principper og design fra Schillings materiale ”Professionsudvikling”.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld kursus