Aktiv, eksperimenterende og sjov litteraturundervisning

Kursus

Litteraturundervisning i indskolingen skal skabe læseglæde og være med til at danne eleverne. Litteraturundervisning er meget mere end handlingsbroer og intertekstualitet. Litteraturundervisning skal have fokus på oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter. Og så må det også gerne være sjovt.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Få ideer til, hvordan litteraturformidling gennem æstetiske læreprocesser vækker motivation og lyst til at læse litteratur samtidig med, at eleverne får fiktionskompetence. 

Få konkrete bud på, hvordan du underviser i skønlitteratur med fokus på billedbøger – Få også viden om nyere billedbøger, der både vækker begejstring, eftertænksom og smil på læben hos børnene i indskolingen:

Teoretisk baggrund for en æstetisk tilgang til litteraturundervisning og praksisnære eksempler.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og dansklærere 0.-3. klasse

Formål

Skab litteraturglæde gennem elevernes aktive, sansende og kreative møde med litteraturen, så eleverne opnår litteraturglæde og fiktionskompetence

Anvendelse

Inspiration og konkrete ideer

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb