Alsidig literacy -pædagogik i børnehaveklassen

Kursus

Skab et godt sprog- og literacymiljø

Hvordan kan man som børnehaveklasseleder motivere og fremme elevernes nysgerrighed til at samtale, lytte, læse og skrive gennem undersøgende, eksperimenterende og legende aktiviteter.

 

Se datoer

Faglig indhold:

Dette kursus sætter fokus på, hvordan du tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne udvikler deres skriftsprog på samme måde som de udvikler deres talesprog.

Elevernes læse- og skriveudvikling starter længe før, de begynder den formelle undervisning i skolen. Læsningen og skrivningen ligger som spirende frø i det mundtlige sprog og den sociale interaktion i elevernes omgivelser, når de leger med bøger og skrivematerialer og imiterer læsning og skrivning, selv om de endnu ikke magter det på konventionel vis. Disse handlinger benævnes som literacy - det skriftlige og mundtlige pædagogiske sprogarbejde, som foregår i børnehaven og indskoling.

Kurset vil med afsæt i teoretisk og praktisk viden sætte fokus på både sprogtilegnelse, -stimulering, -vurdering og -udvikling og om sammenhængen mellem at tale, læse og skrive:

  • Literacy - definitioner
  • Skrivevejen ind i læsningen
  • Sprogets fremtrædelsesformer
  • Opdagende skrivning
  • Sproglære i børnehaveklassen
  • Læseudviklingens fem faser

Udbytte:

Kurset er fyldt med gode idéer til aktiviteter -lige til at tage med hjem i klassen. Vi kommer f.eks. omkring, hvordan vi gennem leg, spil, eksperimenter og dagligdagens rutiner arbejder med, at eleverne udvikler sproglig opmærksomhed og literacy-kompetence.

Målgruppen:

Børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere, som arbejder i børnehaveklassen.

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb