At arbejde professionelt og relationskompetent med børns samspil

Kursus

Tilmeld

Kvalitet i de pædagogiske lege- og læringsmiljøer

Indhold

Dette er et fagspecifikt kursus, som tager afsæt i læringsmålene fra det pædagogiske diplommodul ”Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud”.

Kurset har et omfang svarende til 30 timer fordelt på 5 temadage. Imellem temadagene er der 4 perioder med praksisafprøvning, observationer/sparring og reflekterende samtaler, som underviserne faciliterer i samarbejde med ledelsen.

Kompetenceudviklingen bidrager til at udvikle det pædagogiske personales fælles faglige bevidsthed og kompetencer i forhold til at organisere, understøtte og deltage i pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen og børnenes perspektiver er grundlæggende.

Alle børn skal opleve at være betydningsfulde deltagere i fællesskaber med både børn og voksne. Derfor er der fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde professionelt og relationskompetent med børns samspil i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre i både hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer.

De fem temadage tager afsæt i det pædagogiske grundlag samtidig med, at vi har blik for helheden og sammenhængen i den styrkede pædagogiske læreplan:

  • Leg & Børnesyn - herunder voksnes legedeltagelse og valg af positioner i legefællesskaber
  • Dannelse og børneperspektiv & Læring
  • Børnefællesskaber & Børn i udsatte positioner
  • Pædagogisk læringsmiljø & Forældresamarbejde
  • Sammenhæng og den fortsatte proces med den styrkede pædagogiske læreplan.

Målgruppe 

Pædagogisk personale i dagtilbuddene i Tommerup.

Formål

Forløbet vil med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan have særligt fokus på det pædagogiske personalets roller og valg af deltagelsesformer i børnefællesskaber og det pædagogiske lege- og læringsmiljø.

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld

Forløb