Barnets første 1000 dage

Konference

Nu får du en enestående mulighed for at deltage i en gratis* konference om barnets første 1000 dage.

De første 1000 dage er afgørende for, hvordan et barns liv former sig. Det er her, at grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer udvikles. Det er også her, at udsathed slår igennem. Forskning viser, at det pædagogiske personale er en af de mest betydningsfulde faktorer, når sårbare og udsatte børn skal løftes i dagtilbud.

Tilmeld kursus

Sammen med Børne- og Ungeministeriet og de øvrige professionshøjskoler har UCL samlet nogle af landets førende eksperter til en konference om barnets første 1000 dage. Konferencen er målrettet ledere af dagtilbud, pædagoger, pædagogiske konsulenter samt øvrige interessenter.

Tid og sted

Campus Carlsberg, 1799 København

Tirsdag d. 29. september 2020

Kl. 09.00-15.30

Tilmeldingsfrist:

8. september 2020

VIA University College, Aarhus C

Mandag d. 5. oktober 2020

Kl. 09.00 - 15.30

Tilmeldingsfrist:

14. september 2020 

*Konferencen er gratis, men med no-show-fee på 500 kr.

Oplæg

Konferencen har tre praksisnære oplæg:

Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud og hjem v. Anne Marie Villumsen, docent, Ph.d. og cand.psych.aut. & Anette Boye Kock, docent, ph.d. og forskningsleder, Professionshøjskolen VIA

Børns trivsel er noget, som både børn, forældre og professionelle er meget optagede af. Alle stræber efter trivsel som et mål, uden dog nødvendigvis at vide hvad det er. For hvad indebærer trivsel egentlig? Hvordan forstår vi det? Og forstår vi det overhovedet på samme måde? Udgangspunktet for oplægget er, at børns trivsel forstås og arbejdes med på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv; for de helt små børns vedkommende i og på tværs af dagtilbud og hjem.

Tidlig opsporing og forældresamarbejde v. Anja Marshall, lektor og ph.d. og Crisstina Munck, lektor og ph.d., Københavns Professionshøjskole

Oplægget tager afsæt i et aktuelt forskningsprojekt om pædagoger og forældres samarbejde om små børns hverdagsliv på tværs af vuggestue og familie. Vi viser, med afsæt i forældrenes perspektiver, hvordan de forsøger at orientere sig i vuggestuens praksis og hvad der er på spil for dem, når deres barn starter i vuggestue.

At arbejde i sårbargjorte deltagelsesbetingelser v. Kurt Bendix-Olsen, lektor og ph.d., Professionshøjskolen UCL.

Børn i dagtilbud udvikler sig i de praksisser, som de har adgang til. De bidrager til at forme det fælles hverdagsliv på måder, som giver dem bedre råderum her og nu. Nogle børn oplever sårbargjorte deltagelsesbetingelser i hjem og/eller institution. Hvordan arbejder vi med sårbargjorte deltagelsesbetingelser i dagtilbud, uden af forældres viden marginaliseres, og uden at de professionelles faglighed og tvivl lades i stikken?

Workshops

På konferencen får du mulighed for at deltage i en af de seks workshops:

Stærk fra start – Mestringsstøtte til kommende forældre, eller forældre til børn mellem 0 – 2 år v. Birgitte Østerlund Aagaard, PPR-leder i Kolding Kommune og Abelone Heinsen, lektor, Københavns Professionshøjskole

På denne workshop får du viden om indsatserne i ’Stærk fra start’, som er et 3-årigt satspuljeprojekt forankret i PPR Kolding. Du hører om tidlig opsporing og forebyggende indsatser overfor sårbare og udsatte børn og deres familier. Formålet er at bidrage til den bedst mulige sammenhæng, for hele familien, gennem en tværfaglig og koordineret indsats.

Sprogguf for de yngste v. Anne Nguyen-Quy, adjunkt, VIA University College

På denne workshop får du viden om sprogets betydning for de små børns sociale udvikling. Det sproglige udskilningsløb til at blive en attraktiv legekammerat er allerede godt i gang i 0-2-årsalderen. Barnets tidlige møde med gode sproglige rollemodeller er derfor afgørende både for barnets sproglige udvikling, for adgang til legefællesskaber – og dermed for social trivsel.

Børneperspektiver i udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer v. Margit Margrethe Nielsen, lektor, University College Nordjylland

På denne workshop får du viden om, hvordan dagtilbuddets kultur, regler, rammer og organiseringer skaber betingelser for børns hverdagsliv i et børneperspektiv. Børneperspektiver er et grundlæggende element i den pædagogiske praksis til at få adgang til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø påvirker og opleves af børnene.

Dilemmahåndtering ved underretninger – i et tværprofessionelt samarbejde v. Karen Stougaard, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Louise Møller Madsen, supervisor, Faaborg Midtfyn Kommune

På denne workshop får du viden om, hvordan samtlige dagplejere og dagplejepædagoger, i en kommune, har udforsket dilemmaer i forbindelse med underretningsprocessen. På workshoppen udforsker vi, hvordan fagpersoners håndtering af dilemmaer kan styrkes gennem tværprofessionel sparring og rammer for faglig refleksion, så underretninger ikke udebliver på grund af faglig usikkerhed forbundet med dilemmahåndtering.

Dilemmaopsporing i samarbejde med forældre v. Signe Thorhauge, lektor og cand.pæd.pæd.psyk. hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

På denne workshop får du viden om, hvordan pædagoger i en kommune har håndteret konflikter i samarbejdet med forældre. Der gives bud på, hvordan professionelle og forældre gennem en fælles udforskning af dilemmaer, sammen kan udvikle en nuanceret forståelse af den situation, barnet kan befinde sig i. Sigtet med workshoppen er at styrke professionelles udvikling af forældresamarbejdet, hvor uenigheder kan betragtes som forskellige vinkler på samme problemstilling og som perspektiver, der kan berige hinanden.

Fortællinger som kvalificerer og understøtter pædagogisk praksis v. Line Togsverd, lektor, ph.d. og docent, UC Syd

På denne workshop får du viden om og inspiration til, hvordan fortællinger kan kvalificere og understøtte pædagogiske vurderinger og handlinger – også i relation til børn, hvis trivsel vækker bekymring. At skabe et pædagogisk miljø, hvor alle børn trives, kan udvikle sig positivt, lære og dannes, er et stort fagligt ansvar. Pædagoger kan gå foran, gå bagved, støtte, opmuntre, begrænse eller stille sig i vejen – alt efter hvordan de vurderer situationer og samspil.

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet

Barnets første 1000 dage

Tilmeld kursus