Barnets første 1000 læringsdage for dagplejere, flere kommuner

Kursus

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer. Dette læringsforløb for dagplejere klæder dagplejeren på til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Læringsforløb for dagplejere vil ud fra den pædagogiske læreplan have fokus på:

 • barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov
 • betydningen af tidlig indsats
 • familier og børn i udsatte positioner
 • risikofaktorer og dagplejerens arbejde med at fremme resiliens
 • betydningen af samspillet mellem dagplejeren og børnene i forhold til børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats
 • identificering og håndtering af dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet om børn i udsatte positioner, når det pædagogiske arbejde udføres i eget hjem og i nærmiljø
 • samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med barnets familie, netværk og nærmiljø
 • tværprofessionelt samarbejde mellem dagplejeren og øvrige relevante samarbejdspartnere

  Målgruppe

Dagplejere, der arbejder med 0 – 2 årige i udsatte positioner.

Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.
Signe Thorhauge, konsulent Underviser bl.a. i social inklusion og pædagogisk psykologi
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb