Barnets første 1000 læringsdage for PAU

Kursus

Et styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1000 dage kan være med til at mindske forskelle mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer.

Dette læringsforløb kvalificerer pædagogiske assistenter til arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn i 0-2 års alderen.

Tilmeld

Fagligt indhold

Læringsforløbet for pædagogiske assistenter vil ud fra den pædagogiske læreplan have fokus på:

  • Barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov
  • Betydningen af tidlig indsats
  • Risikofaktorer og resiliensforskning
  • Betydningen af samspillet mellem det pædagogiske personale og børnene i forhold til børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats
  • Identificering og håndtering af dilemmaer i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner
  • Samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med barnets familie, netværk og nærmiljø

Målgruppe

Pædagogiske assistenter i dagtilbud, der arbejder med 0-2 årige i udsatte positioner.

Signe Thorhauge, konsulent Underviser bl.a. i social inklusion og pædagogisk psykologi
Jørgen Jensen, konsulent Underviser bl.a i pædagogisk viden og forskning, praktikvejledning og den nye styrkede læreplan
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb