Billedbøger og filosofiske samtaler i indskolingen

Kursus

Filosofiske samtaler med børn skaber rum for en praksis, hvor der filosoferes med børn, og hvor børnene får mulighed for at italesætte deres undren og filosofiske tanker.

Se datoer

Brug billedbogen som en port til sprog, dialog, refleksioner og undren.

Fagligt indhold

Ved filosofisk samtale er der tale om et særligt indhold, en særlig form og et særligt formål. Indholdet er det, som der filosoferes over, mens formen udgør måden, hvorpå der filosoferes.

Målet med den filosofiske samtale er at undersøge og stræbe efter nogle gode svar på de mange spørgsmål, som børn måtte have. Det handler ikke om at lære børn om filosofi, men derimod om at give dem mulighed for selv at filosofere. På kurset bliver du introduceret for:

  • Strukturen i filosofiske samtaler, herunder indhold, form og formål
  • Gennemgang af temaer, som er relevante for børn f.eks. venskab, natur, kunst, sanser, opfindelser, viden og eksistens.
  • Inddragelse af litteratur fra CFU’s samling, som du direkte kan anvende i din egen undervisning
  • Hands on på filosofiske spil, der understøtter den filosofiske samtale

Udbytte

Når alle børn deltager i den filosofiske samtale, lærer de også at stille åbne spørgsmål til hinanden. De lærer at være nysgerrig efter at finde ud af, hvad man selv og andre tænker om forskellige ting. Man går på opdagelse i tænkningen og undersøger, udfordrer og udvikler tænkningen. Alt sammen i forsøget på at nærme sig et svar på de mange spørgsmål.

Ved kendskab til metode, anbefalet tematikker og litteratur og præsentation af indhold i filosofiske spil vil du som underviser have viden om og mod på at udfolde den filosofiske samtale med dine elever.

Målgruppen

Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger i indskolingen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb