Børn og unges seksualitet

Kursus

Du lærer om den naturlige seksuelle udvikling, og hvordan det kan inddrages i børn og unges skole/fritidstid.

Tilmeld

Faglig indhold

Du får viden om børn og unges seksuelle udvikling og redskaber til at anvende denne viden i praksis. Du får kendskab til at navigere i den digitale virkelighed samt dilemmaer i den forbindelse. Vi skal arbejde med:

  • Børns og unges udvikling, når det handler om krop og seksualitet
  • Den virtuelle verdens styrker og svagheder
  • Viden om, hvordan man kan inddrage temaerne i sin undervisning/aktivitet og konkrete redskaber i den forbindelse

Udbytte

Hvordan kan du arbejde med børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan ser udviklingen ud, når den er normal, og hvad kan man være opmærksom på, hvis den ikke er? Og hvordan er det med den virtuelle virkelighed, som er en stor del af børn og unges liv? Alt dette bliver du klogere på, på dette kursus.

Efter endt kursus i børn og unges seksualitet vil du kunne tale om og arbejde med temaerne både sammen med kollegaer og med børn/unge. Du vil have fået ny og opdateret viden om både den naturlige og den usunde seksualitet, og du vil vide mere om, hvad du skal være opmærksom på. Du vil have kendskab til, hvordan vi kan tale med de børn og unge, som er grænseoverskridende i deres måde at udtrykke deres seksualitet, og du vil have redskaber til at kunne arbejde med gruppens måde at være sammen på. Hvordan kan vi lære at sige fra over for andre? Hvordan kan vi arbejde med at afkode andres hensigter og signaler? Hvad kan man tale med de små børn om, når det handler om seksualitet? Og hvordan undgår man, at samtalerne bliver akavede og kunstige? Den digitale virkeligheds mange muligheder og risici vil stå tydeligere, og du vil være opmærksom på hvordan det kan udfoldes sammen med børn og unge.

Målgruppen

Kurset er for dig, der arbejder med børn og unge i skoleregi. Måske underviser du i sundheds- og seksualundervisning, eller måske vil du gerne have større fokus på temaerne i dit arbejde med børns og unges udvikling sammen og individuelt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Anne Thomsen Underviser
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb