Børnehaveklassens Dag 2021

Kursus

En dag med faglige oplæg, workshops og forlagsudstillinger. Du får mulighed for at møde kolleger fra andre skoler og få masser af praksisnær inspiration, som du kan anvende direkte i egen undervisning.

Tilmeld

Du får viden og konkret inspiration til arbejdet med en række af børnehaveklassens kompetenceområder.

Fagligt indhold

Børnehaveklassens dag 2021 er en temadag, hvor børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger med tilknytning til børnehaveklassen får inspiration og ideer til den daglige undervisning.

  • Kl. 08.30-09.00: Morgenkaffe
  • Kl. 09.00-09.10: Velkomst v/pædagogisk konsulent Louise Duus Skovbjerg
  • Kl. 09.10-10.30: Børns læring og udvikling v/forfatter og forsker, Stig Broström

Børn lærer hele tiden. De er agenter for egen læring. De lærer gennem aktiv virksomhed og egen deltagelse. Læreprocessen skal have karakter af leg. Det gælder om at udvikle et lege-læringsbegreb der bl.a. er karakteriseret af at være frivillig og indre motiveret, indlevelse og fordybelse (flow), fantasi og fiktion, social interaktion samt variation.

Endvidere et indhold der opleves meningsfuldt og som samtidigt overskrider barnets aktuelle kundskaber og indsigt.

  • Kl. 10.40-12.00: Workshop runde 1

A: Oplæsning og litteratur i børnehaveklassen v/læremiddelforfatter, Kenneth Jakobsen Bøye
B: Designproces, kodning og Blue-Bot v/lærerne Tine Duus og Joan Funder-Schmidt
C: Tegning uden tøven v/billedkunstner, Line Frøslev
D: Udeskole-didaktik v/Outdoor Pædagogik, VIA, Karen Møller-Jensen
E: Kom godt i gang med opdagende skrivning i børnehaveklassen v/børnehaveklasseleder of forfatter,  Kirsten Lybecker

  • Kl. 12.00-12.30: Orientering i forlagsmaterialer
  • Kl. 12.30-13.10: Frokost
  • Kl. 13.10-14.30: Workshop runde 2
  • Kl. 14.30-14.45: Kaffepause
  • Kl. 15.00-15.50: Resiliens i børnehøjde v/forfatter med ekspertise i hjernesmart pædagogik, Anette Prehn

Hvordan stimulerer vi børn og unge, så de bliver resiliente (også kaldet robuste)? Og hvorfor er det så vigtigt, at børn og unges omgivelser – forældre, lærere, pædagoger og andre nøglepersoner – kender til hjernens spilleregler.

I dette veloplagte og tankevækkende foredrag, slår Anette Prehn hovedet på sømmet omkring resiliens: Det begynder nemlig med os selv, de(n) voksne! Anette præsenterer også nogle af de værktøjer, hun har udviklet til børn og unge, så de lettere forstår, hvad der foregår hjerne, krop og hjerte – herunder hvordan man kan regulere sine egne følelser i hverdagen og styrke værdifulde stier i hjernen. Hun viser videoer og giver eksempler, der skaber en “kæmpe øjenåbner” for alle, der er i samspil med børn i hverdagen. Værktøjerne kan du med det samme gå hjem og bruge konkret som forælder, lærer eller pædagog i dit samspil med børn og unge. Foredraget holdes også under titlen “Robuste børn” og trækker på Anettes to bestseller-bøger Hjernesmarte Børn samt Hjernesmart Pædagogik.

  • Kl. 15.50-16.00: Afslutning og tak for i år

Udbytte

En konferencedag med oplæg, workshops og forlagsudstilling, hvor du tager hjem med masser af relevant faglig inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen.

Målgruppen

Børnehaveklasseledere, lærere og skolepædagoger, der arbejder i indskolingen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Anette Prehn Forfatter med ekspertise i hjernesmart pædagogik
Stig Broström Forfatter og forsker
Tilmeld

Forløb