Børnehaveklassens dag 2022

Kursus

Onsdag den 2. november 2022 inviterer vi igen til en festlig og faglig dag med inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen. I år er der oplæg og workshops omhandlende status på børnehaveklassen, børns trivsel, talforståelse i børnehøjde m.m.

Du kan også møde forlagene med deres udstillinger i Festsalen.

 

Se datoer

Få ny inspiration til arbejdet med børnehaveklassen

Program

Kl. 08.30 - 9.00
Morgenkaffe med brød

Kl. 09.00 - 09.10
Velkomst v/Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler, UCL

Kl. 09.10 - 09.40
Børnehaveklassen skal skabe fundamentet for elevernes videre skolegang v/ Anja Bøhnke, læringskonsulent ved Børne- og Undervisningsministeriet

Børnehaveklassen er et nyt fællesskab for børnene. Der er nye normer og nye former, der skal bygges videre fra børnehaven og på det børnene allerede kender. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng mellem børnehave og børnehaveklassen, samt mellem børnehaveklassen og 1. Klasse. Børnene skal blive trygge ved skolelivet generelt.

Kl. 09.40 - 10.40
Filosofi i skolen v/Caroline Schaffalitzky de Muckadell, lektor og ph.d, Syddansk Universitet

Inden for de seneste år er børnehaveklasseledere flere steder begyndt at bruge filosofisk dialog med deres klasser. Filosofisk dialog er en aktivitet som kendes fra feltet Filosofi med børn og som kan bruges til at understøtte faglige mål som mundtlighed og sprog, men også til at styrke sociale mål som fællesskab og samarbejde. Oplægget giver en introduktion til hvad filosofisk dialog er, hvad man kan bruge det til, og hvordan man kan arbejde med det.

Kl. 10.40 - 11.10
Pause og orientering i forlagsmaterialer

Kl. 11.10 - 12.25
Workshoprunde 1

  • A: Filosofisk dialog i klassen v/Caroline Schaffalitzky de Muckadell og Anni Nielsen, Syddansk Universitet

  • B: Matematik i børnehøjde v/Rikke Schnedler Teglskov Kristensen og Bo Teglskov Kristensen, pædagogiske konsulenter, Center for Undervisningsmidler, UCL

  • C: Sprog i fokus v/Nina Haselbach og Dorte F. Olesen, lærer/pædagog, tale-høre-lærere og forfattere

  • D: Science i børnehøjde v/Sami

  • E: Stilladseret skrivning v/Pia Mortensen, lektor, Læreruddannelsen, UCL

  • F: Jeg er jorden. Du er jorden! - Projektbaseret Læring i den åbne skole (PBL) v/Peter Claudell, Zirkusdirektør, fagmentor og interaktionsdesginer, KlimaZirkus

Kl. 12.25 - 13.10
Frokost

Kl. 13.10 - 14.25
Workshoprunde 2

Kl. 14.25 - 14.50
Kaffepause og orientering i forlagsmaterialer                    

Kl. 14.50 - 15.50
Sprogtilegnelse, læringsmotivation og forældreinddragelse v/Lotte Salling, forfatter og projektholder - uddannet psykomotorisk terapeut.

En vigtig betingelse for sprog og læring er selvsagt den motivation, som opstår, når oplæsning og sprogaktiviteter giver mening.
Vi kigger på, hvordan vi gennem en legende, levende og sansende deltagelse kan gøre sprogtilegnelsen til en meningsfuld og social oplevelse. Bl.a. halter sproget hos mange indskolingsbørn på grund af dårlig motorik og manglende selvtillid i gruppen.

Derudover ser vi på, hvordan vi med fordel kan koble sproget på bevægelsen og det legende fællesskab, ligesom vi taler om, hvordan vi får forældrene involveret i sprogprocessen.  

Kl. 15.50 - 16.00
Opsamling og tak for i dag v/Louise Duus Skovbjerg.      

Udbytte

En konferencedag med oplæg, workshops og forlagsudstilling, hvor du tager hjem med masser af relevant faglig inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere, lærere og skolepædagoger, der arbejder i indskolingen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Se datoer

Forløb