Boost din billedkunst 7 - styrk din tegneundervisning

Kursus

Få konkrete idéer til små og store billedkunstprojekter. Denne gang er der på kurset også et særligt fokus på tegneundervisning.

Tilmeld

Fagligt indhold

På dette kursus vil jeg dele ud af mine mange idéer til billedarbejde med skolebørn i alle aldre. Efter et inspirerende oplæg, fyldt med konkrete idéer til små og store billedkunstprojekter, og med særligt fokus på endnu mere tegneundervisning, vil kursisterne få god tid til selv at prøve nogle af idéerne af i praksis.

Vi vil tage udgangspunkt i lettilgængelige materialer, som fx træ, blæk, kridt, gamle frimærker og papir i stort format, og lade materialerne blomstre i nye sammenhænge.

Alle idéer tilgodeser Fælles mål for billedkunst. Stikord til indholdet er:

  • Proces og produkt
  • Rumligt og plant
  • Ude og inde
  • Noget hurtigt… og noget, der tager tid

Kurset forudsætter ikke deltagelse i de foregående Boost-kurser, og hvert kursus præsenterer nye idéer.

Line Frøslev er billedkunstner, kunstformidler og forfatter til bogen Boost din billedkunst (Gyldendal 2020).

Se mere om Line Frøslev på www.linefroeslev.dk

Målgruppe

Alle der underviser i eller formidler billedkunst.

Formål

Kursets mål er, at deltagerne går hjem med masser af ny inspiration til billedkunst og konkrete afprøvede idéer, som kan overføres direkte til undervisningen.

Anvendelse

Målrettet praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb