Brug litteraturen i skolen

Kursus

PLC bidrager til en lystbetonet og udfordrende litteraturlæsning i børnehøjde

Tilmeld

PLC inspirerer til litteraturlæsning i skolen

Fagligt indhold

Med afsæt i resultater fra den seneste undersøgelse af børns læsevaner i fritiden og den undersøgelsesorienterede litteraturdidaktik skal vi se på litteraturlæsning i skolen. Både den lystbaserede, som kræver, at eleverne møder inspirerende og alsidig litteraturformidling til fritidslæsning, og den mere udfordrende, der åbner for andre og fremmede verdner.

Udbytte

På kurset vil du møde den seneste forskning inden for børns fritidslæsning. Hvad læser børn, hvem inspirerer dem og hvor ser vi udfordringer i forhold til at få børn til at læse i fritiden? Hvad kan skolen gøre for at forbedre litteraturformidlingen? Hvordan vælger vi den litteratur, der skal formidles videre?

I forbindelse med det vil du blive præsenteret for den undersøgelsesorienterede tilgang til litteraturlæsning. Hvilke strategier omfatter metoden og hvordan kan de praktiseres i PLC? Her vil være konkrete teksteksempler fra projektet KIDM (Kvalitet i Dansk og Matematik), hvor den undersøgelsesorienterede litteraturdidaktik blev udviklet, afprøvet og evalueret på danske folkeskoler i udskolingen.

Målgruppen

Læringsvejledere, danskvejledere, læsevejledere, dansklærere i grundskolen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning
Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb