Brugstekster og argumenterende skrivning på mellemtrinnet

Kursus

Kurset giver inspiration til en danskundervisning med brugstekster og argumenterende skrivning på mellemtrinnet

Tilmeld kursus

Brug af fremstillingsformer og fremstilling af forskellige tekster på mellemtrinnet

Faglig indhold

Kurset giver viden om og ideer til et alsidigt danskfagligt arbejde med fremstilling på mellemtrinnet og elevernes skriftsproglige udvikling.

Kurset fokuserer på:

  • Nyeste tendenser inden for skrivedidaktik målrettet mellemtrinnet
  • Faghæftets tre tekstkategorier – her særligt brugstekster.
  • Fremstillingsformer på mellemtrinnet – her særligt argumenterende skrivning.
  • Forløb med afsæt i autentiske skrivesituationer og hvor eleverne udfordres i deres forståelse og håndtering af sproget i funktion.
  • Vurderingskultur i forbindelse med fremstilling i dansk på mellemtrinnet.

Udbytte

Kurset klæder dig med teori og mange praksiseksempler på til at udvikle din skriveundervisning på mellemtrinnet i overensstemmelse med ny viden på området. Der vil indgå forskellige undervisningseksempler med afsæt i det udvidede tekstbegreb og faghæftets fremstillingsformer med særlig fokus på brugstekster og argumenterende skrivning. Afslutningsvis refleksionsøvelser, hvor der samtales om udvikling af en vurderingskultur, når eleverne på mellemtrinnet fremstiller. 

På kurset inddrages både dine egne elevers tekster og eksemplariske tekster, når der gives eksempler på undervisningsforløb og feedbackprocesser med fokus på fremstilling.

Målgruppen

Dansklærere, der underviser på mellemtrinnet

Er du ikke i målgruppen?
Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning
Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

Forløb