Computationel tankegang - problemløsning, programmering og teknologi

Kursus

Udvikl elevernes læringsstrategier, så de udvikler evnen til at arbejde struktureret, analytisk og systematiseret og hjælp dem til på egen hånd at komme i mål med deres teknologiprojekter. Arbejd med elevernes forståelse for algoritmer og strategier i fejlsøgning.

Tilmeld

Selvstændige læringsstrategier i børnehøjde.

Fagligt indhold

Elevernes strategier for problemløsning og systematisk, analytisk tænkning bliver ofte sat i baggrunden når der arbejdes med teknologi. Det resulterer ofte i frustrationer og i at projekter mislykkes. Kurset afdækker begrebet “computationel tankegang” forstået som et sæt læringsstrategier, der er uundværlige når der programmeres, men også er særdeles værdifulde i andre fag, opgavetyper og problemløsningsprocesser.

På dagen arbejdes der med blokprogrammeringsøvelser og med simple teknologier, hvor der er særlig opmærksomhed på computationel tankegang. Begrebet perspektiveres også til kompetenceområdet “computationel tankegang” for teknologiforståelse.

Der præsenteres inspiration til, hvordan man didaktisk kan rette elevernes opmærksomhed mod udvikling af stærke læringsstrategier, hvor systematisk og analytisk tankegang er omdrejningspunkt.

Udbytte

  • Forstå begrebet “computationel tankegang” gennem praktiske øvelser.
  • Få erfaringer med, hvordan computationel tankegang kan bruges som problemløsningsstrategier i konkrete sammenhænge.
  • Få inspiration til at arbejde didaktisk med computationel tænkning i din undervisning.

Målgruppen

Lærere, der underviser elever fra 4.- 10. klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød.

Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb