Dansk på mellemtrinnet lige nu - opdatering, inspiration og fordybelse

Kursus

Bliv opdateret på danskfagets nyere tendenser og forskningsviden - og få inspiration til at koble det med morgendagens praksis i mellemtrinnets danskundervisning.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Dansklærere 4. - 6. klasse

Formål

Med fordybelse i Fælles Måls fire kompetenceområder bliver du inspireret til at tilrettelægge en tidssvarende, engagerende og differentiereret danskundervisning, der skaber aktive elever, som kan arbejde både kollaborativt, selvstændigt, kritisk, undersøgende og kreativt med inddragelse af de danskfaglige kompetencer.

Indhold

De fire kursusdage vil zoome ind på danskfaget på mellemtrinnet som det rejser sig i Forenklede Fælles Mål. Vi går tæt på de fire kompetenceområder:

  • Læsning
  • Fremstilling
  • Fortolkning
  • Kommunikation.

På de fire kursusdage vil vi komme omkring:

Dag 1:

Ny børne-/ungdomslitteratur og tekståbnende tilgange. Dagen har særligt fokus på kompetenceområdet Fortolkning og vil give inspiration til at arbejde med ny, spændende, udfordrende og eksperimenterende børnelitteratur og andre æstetiske tekster.

Udgangspunktet vil være eksempler på, hvordan vi med tekståbnende og engagerende tilgange kan arbejde med disse tekster i en litteraturundervisning, der vægter dialogen mellem eleven og teksten og udfordrer elevernes værdier og forestillinger. I fokus vil være morgendagens praksis i litteraturundervisningen.

Dag 2:

Kan vi skabe sammenhæng mellem elevernes læsning og skrivning? Omdrejningspunktet for denne kursusdag vil være, hvordan vi med udgangspunkt i sprog og struktur i forskellige teksttyper og genrer kan arbejde med sammenhængen mellem elevernes læsning og skrivning.

Dag 3:

Hvordan arbejder vi med mundtlighed på mellemtrinnet? En kursusdag med fokus på mundtlighed i mellemtrinnets danskundervisning. Omdrejningspunktet vil være, hvordan vi gennem fokus på mundtlighed kan arbejde med at få sproget til at rykke i forskellige kontekster.

Vi ser på, hvad der karakteriserer formelle og uformelle mundtlige genrer, og hvordan eleverne lærer at bruge de mundtlige genrer bevidst i forskellige sammenhænge.

Dag 4:

At navigere i det multimodale og digitale tekstlandskab. Vi zoomer ind på det "nye" begreb i forenklede Fælles Mål, multimodale tekster, i både kompetenceområdet Læsning og Fremstilling.

Vi ser på, hvordan vi kan arbejde med at læse, analysere, fortolke, vurdere og reflekteret producere multimodal kommunikation og medieudtryk i mellemtrinnets danskundervisning.

Fokus vil være, hvordan vi kan få eleverne til at forholde sig analytisk og reflekteret til multimodale tekster - og dermed kvalificere deres deltagelse i det multimodale og digitale tekstlandskab - såvel som modtager og som afsender. Der veksles mellem oplæg, diskussion og deltagernes aktive medvirken ved afprøvning af forskellige danskfaglige metoder.

Anvendelse

Kurset giver en faglig opdatering på mellemtrinnets danskfag anno 2020. Du får inspiration til at planlægge og udvikle morgendagens undervisning, så den kommer godt rundt i faget.

Lone Nielsen Adjunkt
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb