Dansklærernes dag - Nye veje i grammatikundervisningen

Kursus

En stribe dygtige oplægsholdere. Alle med fokus på spændende nye veje i grammatikundervisningen i dansk på mellemtrin og i udskoling. Og så en workshop målrettet mellemtrin og udskoling med undervisningsideer.

Se datoer

En hel dag med fokus på grammatikundervisning i 5.-10. klasse.

Fagligt indhold

Dagen er sammensat af fire dele. Mød Lene Storgaard Brok til et oplæg grammatikdidaktik. Lyt til Bodil Nielsen, der giver bud på, hvordan man kan arbejde med grammatik i funktion. Deltag i workshops målrettet mellemtrin eller udskoling med ideer til, hvordan du kan arbejde med grammatik på nye måder. Afslut dagen i selskab med Pernille Hargbøl Madsen, der giver bud på udforskende sprogsamtaler i danskundervisningen.

Program

Kl. 8.30 - 9.00: Tjek ind og morgenkaffe

Kl. 9.00 - 9.15: Velkomst v/Anette Vestergaard Søberg og Marie Elmegaard, pædagogiske konsulenter, UCL, Center for Undervisningsmidler

Kl. 9.15 - 10.00: Grammatikdidaktik v/Lene Storgaard Brok, Leder af Nationalt Videncenter for Læsning og Ph.d. i dansk uddannelsesforskning

Hvordan praktiseres grammatikundervisning i dag? Og hvilke formål ser grammatikundervisningen ud til at tjene i skolens sprogfag? Det har vi undersøgt i projektet Gramma3. I dette oplæg skal I høre om, hvordan elever og lærere forstår grammatikundervisning, og om deres indtryk, holdninger og ønsker til at ændre den. Jeg giver eksempler på hvordan både en dekontekstualiseret og en kontekstualiseret grammatikundervisning tager sig ud.

Kl. 10.00 - 10.15: Pause

Kl. 10.15 - 11.30: Grammatik i funktion v/Bodil Nielsen, Ph.d. og læremiddelforfatter

Grammatik er mere end træningsark. Elever har svært ved at overføre viden fra formel træning til de tekster, de selv arbejder med, viser forskningen. Derfor sætter oplægget fokus på, hvordan man enkelt og funktionelt kan undervise i ordklassers og sætningers brug og betydning som en del af arbejdet med tekster, eleverne selv læser og fremstiller, og hvordan det samtidig kan give anledning til at gå på opdagelse i sprogets mønstre.

Kl. 11.30 - 12.15: Frokost

Kl. 12.15 - 13.15: Ideer til din grammatikundervisning v/Anette Vestergaard Søberg og Marie Elmegaard, pædagogiske konsulenter, UCL, Center for Undervisningsmidler

Der er potentiale i en undersøgende, dialogisk og eksperimenterende grammatikdidaktik. Udgangspunktet for vores undervisningsideer er de tekster, eleverne læser og skriver i og uden for skolen, og de opdagelser om sproglige valg i forskellige kommunikationssituationer, som eleverne hjælpes til at se, forstå og gøre brug af.

Kl. 13.15 - 13.35: Kaffe og Kage

Kl. 13.35 - 14.45: Når vi taler om grammatik v/Pernille Hargbøl Madsen, lektor

I oplægget ser vi nærmere på, hvordan man kan arbejde dialogisk med grammatik. Der vil være eksempler på, hvordan det mundtlige sprog kan danne afsæt for en undersøgende og kollaborativ grammatikundervisning.

Oplægget giver dig teoretisk indsigt samt konkrete ideer til din undervisning.

Kl. 14.45 - 15.00: Farvel og tak for i dag v/Anette Vestergaard Søberg og Marie Elmegaard, pædagogiske konsulenter, UCL, Center for Undervisningsmidler

Udbytte

Dagen vil give dig god indsigt i:

  • Principper for og teori bag en kontekstualiseret grammatikundervinsing
  • Praktiske ideer til at arbejde med grammatik i kontekst
  • Ideer til grammatiksamtaler i klasserummet

Målgruppen

Kurset er for dig, der er nysgerrig efter at vide mere om en kontekstualiseret grammatikundervisning, hvor eleverne læsning og skrivning i forskellige kommunikationssituationer går hånd i hånd med grammatik- og sprogundervisningen. Særligt fokus på 5. til 10. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb