Datainformeret arbejde med fokus på elevernes læringsprogression

Kursus

Lær at anvende elevnære data meningsfuldt i udviklingen af den pædagogiske praksis på egen skole. Elevernes læring kan styrkes ved et kvalificeret arbejde med data.

Tilmeld

Fagligt indhold

Dette kursus er for dig, der er nysgerrig efter sammen med kolleger at systematisere og professionalisere brugen af elevnære data i hverdagen, således at nye tiltag både i egen klasse og på skolen er informerede af formative data og reelt bidrager til at løfte elevernes læring og trivsel.

På dette kursus får du viden om:

  • kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og forståelse for et bredt databegreb i en skolekontekst
  • metoder og strukturer til dataanalyse og fortolkningsprocesser med sigte på teamsamarbejdet som professionelt læringsfællesskab.
  • hvordan inddragelsen af forskellige typer af relevant data kan anvendes i pædagogiske og didaktiske udviklingsprocesser, der har direkte sammenhæng med de lærings- eller trivselsmæssige udfordringer, som den enkelte skole står i.

Formål

Dette kursus sætter fokus på, hvordan elevers læreprocesser og skolens læringsmiljø kan styrkes ved et systematisk arbejde med at indsamle, vurdere og anvende data til udvikling af en praksis, der understøtter mål for elevernes læring og trivsel.

  • Viden om kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og et bredt databegreb
  • Vurdering og anvendelse af data til facilitering af læreprocesser
  • Inspiration til didaktisk udvikling i professionelle læringsfællesskaber på egen skole

Anvendelse

Kursets indhold vil være direkte anvendeligt i kvalificeringen af dit arbejdet i fagteam, i klasse- og årgangsteams samt ressourceteamet. Det vil være en fordel at være flere af sted fra samme skole, men det er ikke et krav.

Målgruppe

Ressourcepersoner, vejledere, lærere og pædagoger i skolen.

Anders Jensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og klasseledelse
Anders Rasmussen, konsulent Underviser bl.a. i Fagdidaktik og klasseledelse, Faglig vejledning i skolen og Social inkluision
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb