De 17 verdensmål i skolen

Kursus

UCL Center for Undervisningsmidler afholder onsdag, den 5. maj 2021 konference om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og hvordan der arbejdes med målene i skolen.

Tilmeld kursus

I januar 2016 trådte 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft – vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN’s topmøde i 2015.

Onsdag, den 5. maj 2021 sætter UCL Center for Undervisningsmidler fokus på de 17 verdensmål i skolen med en konference fyldt med spændende oplæg og praksisnære workshops, der inspirerer og vidensdeler med afsæt i de sidste års arbejde med de 17 verdensmål i skolen.

Steen Hildebrandt indleder dagen med et oplæg om, hvorfor arbejdet med de 17 verdensmål bør have plads i grundskolen, samt hvad det betyder for ledelse, organisationsudvikling og skolens opgave i samfundet. Efterfølgende vil dagen byde på workshops relateret til pædagogiske og didaktiske overvejelser, når skolen sætter fokus på de 17 verdensmål.

Dagen afsluttes med et oplæg af Karen Hækkerup,  som er den nye generalsekretær i Unicef Danmark.

Målgruppe

Lærere, ressourcepersoner, ledere i folkeskolen, efterskoler, frie skoler, privatskoler.

Program

Kl. 8.30 - 9.15: Ankomst med kaffe og morgenbrød

Kl. 9.15 - 9.30: Velkomst, sang og program

Kl. 9.30 - 10.15: Hvorfor skal vi arbejde med de 17 verdensmål i skolen? v/Steen Hildebrandt, forfatter og professor emeritus Aarhus Universitet

Steen Hildebrandt svarer på, HVORFOR arbejdet med de 17 verdensmål og bæredygtighed skal have plads i grundskolen, men udfolder også, hvad det så betyder for ledelse, organisationsudvikling og især skolens opgave i samfundet.

Kl. 10.15 - 10.30: Pause 

Kl. 10.30 - 11.15: Undervisning via verdensmål v/Søren Peter Dalby, Klimazirkus

KlimaZirkus supporterer skoler med at udvikle elevers faglige viden, innovationskompetencer og motivation til at arbejde med verdensmål. Hør om vores praksiserfaringer med PBL og samskabelse med skoler og virksomheder. 

Kl. 11.30 - 12.15: Første workshop runde

Kl. 12.15 - 13.00: Frokost

Kl. 13.00 - 13.45: Anden workshop runde

Vælg mellem følgende workshops:

Kommunalt fokus på de 17 verdensmål v/Gitte Barsballe Anderson, skolekonsulent i Kolding Kommune.

Workshoppen vil primært være målrettet: kommunale konsulenter, ressourcepersoner og skoleledere. Hvordan understøttes det lokale skoleliv med afsæt i de 17 verdensmål? Workshoppen giver inspiration og ideer til, hvordan kommunale indsatser kan understøtte skolernes arbejde med de 17 verdensmål. Der vil være konkrete eksempler på forløb der er afviklet på skolerne.

Verdensmål.nu v/Ole Haubo Christensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU, Aarhus

Boost din undervisning i Verdensmålene. Verdensmål.nu er et gratis multimodalt læremiddel til naturfagene 1.-9. klasse. Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Arbejdsforslagene lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Læs mere på verdensmål.nu og dr.dk/skole/verdensmål.

Læremidler fra CFU´s samling som indgang til verdensmålene
v/ Marie Elmegaard, Anette Vestergaard og Astrid Danielsen

Skønlitteraturen har en helt særlig evne til at åbne for nye perspektiver og universer, og derfor er det oplagt at gribe til den, når klassen skal arbejde med et eller flere af de store emner, som verdensmålene repræsenterer. I CFU´s samling findes der mange relevante titler til alle klassetrin både analogt og som ebøger. På den her workshop peger vi på en stribe af de allerbedste titler fra CFU´s samling, og du kommer desuden til at stifte bekendtskab med vores nye Verdensmålskasser, som også kan lånes hjem til skolen.

Hvad er undervisning, der har fokus på PBL, innovation og kreativitet? Praktisk og didaktisk guide til PBL og innovation.
v/ Søren Peter Dalby, KlimaZirkus

Projektbaseret læring bruges som ramme for beskrivelsen af en teoretisk, didaktisk og praktisk forbindelse mellem kreativitet, innovation og læring. Der fokuseres på at ruste dig til at designe, gennemføre og evaluere meningsfuld undervisning. 

Tværfagligt samarbejde ift. de 17 verdensmål
v/Rikke Villumsen, International profil koordinator på Randersgade Skole

Workshoppen tager erfaringsbaseret og praksisnært afsæt i arbejdet med de 17 verdensmål - også i forhold til vejledning i undervisning i de 17 verdensmål.  

Kl. 13.45 - 14.45: Markedsplads med kaffe og kage: 

På markedspladsen vil følgende lave udstilling (listen opdateres løbende)

  • Randersgade skole
  • Klimakamp.nu
  • KlimaZirkus præsenterer en bod med konkrete materialer, bog og event

Kl. 14.45 - 15.00: 10 fifs til jer, der vil i gang med at arbejde med FNs Verdensmål v/Rikke Villumsen, International profil koordinator på Randersgade Skole

Kl. 15.00 - 15.30: Barnet i centrum for i forhold til de 17 verdensmål v/Karen Hækkerup, Generalsekretær i UNICEF Danmark

Barnet i centrum i forhold til de 17 Verdensmål. Hvilken betydning har verdensmålene for børns liv og fremtid?

Kl. 15.30 -16.00: Afslutning med sang 

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

Forløb