Den meningsfulde skole

Kursus

Vær med til at starte på udviklingen af en rød tråd/årshjul hvor vi får øje på, hvor det er hensigtsmæssigt at placere forskellige typer af innovationsprojekter og -tilgange.
Vi skal samskabe, udvikle og undersøge, hvordan vi i fællesskab kan skabe en meningsfuld skole.

Se datoer

Den røde tråd i den meningsfulde skole

Fagligt indhold

I dette projekt vil man både blive klædt på til at kunne udvikle, afvikle og evaluere innovative, kreative og entreprenante undervisningsforløb, samt indgå i et fællesskab hvor vi skal samskabe og udvikle konkrete nedslag til den meningsfulde skole. Nedslag som vi løbende både udvikler, afvikler og evaluerer, samt deler med hinanden.

Projektet kommer derfor til at veksle mellem fysiske møder og online møder og vil starte med en fælles forberedelsesdag. De løbende onlinemøder kommer til at skabe større fællesskab blandt deltagerne, samtidig med at det forpligter, da deltagerne vil være gensidig afhængige af hinanden.

Som deltager i dette her projekt, vil du få udvidet din værktøjskasse med ny viden, en lang række af tips og tricks til at sætte fokus på innovation og kreativitet i det daglige, kunne nedbryde din egen undervisning til delelementer med fokus på innovation og kreativitet, samt udbygge dit netværk og opleve værdien heraf.

Vi skal dele erfaringer, forløb og årshjul,
så vi i fællesskab kan skabe konkrete fagrettede forløb og veje ind i I&E og kreativitet, samt kunne skabe yderligere inspiration for andre.

Udbytte

● Udvidet din værktøjskasse med ny viden og tips og tricks
● Udvikle egne undervisningsforløb med fokus på I&E og kreativitet
● Erfaringsudveksle og udbygge dit netværk
● Skabe et årshjul med fokus på I&E og kreativitet

Målgruppen

Lærere, pædagoger og ledere, der er ønsker viden og inspiration til at skabe en mere meningsfuld skole, samt i fællesskab være med til at skabe et mere innovativt og entreprenant årshjul med konkrete nedslag.

Er du ikke i målgruppen?
Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er ekskl. forplejning.

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb