Den unge onlinekultur

Kursus

Få indblik i og praktiske greb på arbejdet med særligt sårbare elevers færden i ungdommens onlinekultur.

Se datoer

Sårbare elever og ungdommens onlinekultur.

Fagligt indhold

Børn og unges brug af sociale medier og spil skaber ofte hårrejsende overskrifter i mediebilledet. Men kan det virkeligt passe at de unge konstant udsætter hinanden for mobning og digitale krænkelser?  Er de afhængige af computerspil og sociale medier? Har vi at gøre med en selvoptaget generation, der konstant jager næste digitale fix? Skal vi som fagpersonale “gå med” eller skal vi forbyde? Den digitale verden er fyldt med muligheder men også med faldgruber, ikke mindst for udsatte og sårbare børn. Det er en verden med mulighed for positive fællesskaber og kreative udtryk, men også en verden der rummer mulighed for udstødelse og ensomhed.

Udbytte

Kurset ”Den unge onlinekultur” tager udgangspunkt i praksisnære cases og temaer fra mere end 15 års undervisning hos børn og fagpersoner i Danmark. Vi forholder os til aktuelle temaer om unges identitetsdannelse, spilkultur, gruppedannelser, mobning og delingskultur. Oplægget tilbyder viden om unges aktuelle digitale fællesskaber og online-kultur, og kan anvendes som oplæg til yderligere diskussioner hos jer fagpersoner om jeres daglige praksis omkring temaet (retningslinjer, mobilpolitikker, samarbejde med forældre og generelle holdninger til digital dannelse).

Målet er, at du/I bliver klogere på, hvad vi som fagfolk kan gøre for at hjælpe både de ’almindelige’ og de særligt udsatte og sårbare elever med at få de nødvendige kompetencer. Og at du bliver klogere på, hvordan vi kan forstå en ungekultur som i stigende grad udleves i de digitale fællesskaber.

Workshoppen er opbygget som et bredt vidensforedrag med inddragende spørgsmål og diskussioner undervejs.

Målgruppen

Lærere og pædagoger fra SFO, almen- og specialområdet.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb