Dialogisk vejleder og feedback processer

Kursus

Fyr op under teamsamarbejdet med skærpet fokus på dialogbaserede processer, og bliv klædt på til at vejlede, facilitere og udvikle feedbackprocesser og styrke elevstemmen.

Tilmeld

Dialog er noget vi gør sammen- i praksis.

Faglig indhold

I denne kursusrække skal vi sammen arbejde med:

  • Typer af formativ feedback og fagenes genstandsfelter. Hvad virker?
  • Erfaringer med feedback i forskellige tidsspænd, fag og i åbne processer.
  • Understøttelse af det professionelle læringsfællesskab, teamarbejde og tovholderrollen.
  • Co-teaching og den didaktiske samtale. Samskabelse af fælles viden.
  • Formativ feedback typer: hvilken feedback kan vi give lærere der arbejder med projekt og procesbaseret undervisning, temadage, 21st. skills og tværfaglige projekter?
  • Netværk og skolebesøg: hvordan kan vi sammen udnytte den viden og de erfaringer vi har i et vejleder netværk for vejledere? Vi besøger skoler og høster af hinandens erfaringer.

Den 2. november 2021 kl. 9-16 deltagelse i konference om dialogisk undervisning. Derudover skolebesøg i foråret 2022.

Udbytte

Udvikling af vejlederrollen og feedback.

Du får udviklet din vejlederrolle, mulighed for at dele erfaringer og helt konkrete og praksisnære redskaber, du kan tage med hjem og bruge i din praksis.

Målgruppen

Alle, der har lyst til at arbejde med vejledning, feedback og dialogiske processer.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb