Differentieret stationsundervisning i dansk 1. og 2. klasse

Kursus

Oplever du udfordringer i tilrettelæggelsen af en differentieret læse- og skriveundervisning? Så kom, og bliv klogere på stationsundervisningens muligheder i danskfaget.

Tilmeld

Brug stationsundervisning i danskfaget

Fagligt indhold

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til lærerens didaktiske valg i udformningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, således at det bliver lettere at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin.

  • Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning
  • Organisering af stationsundervisning
  • Inspiration til forløb og opgaver i stationerne
  • Inddragelse af læremidler fra CFU’s samling af læremidler
  • Hands on på indholdet i stationerne

Udbytte

Få ideer til, hvordan en stationsundervisningen kan se ud i din læse- og skriveundervisning. Der tages udgangspunkt i forskning og faghæftet for dansk, og stationerne vil komme omkring afkodning, sprogforståelse, læseudvikling og fremstilling.

Få derudover konkrete bud på opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer.

Målgruppe

Kurset er for undervisere i dansk på 1.-2. klassetrin.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb