Differentieret stationsundervisning i dansk 1. og 2. klasse

Kursus

Oplever du udfordringer i tilrettelæggelsen af en differentieret læse- og skriveundervisning? Så kom, og bliv klogere på stationsundervisningens muligheder i danskfaget.

Tilmeld kursus

Brug stationsundervisning i danskfaget

Fagligt indhold

Få ideer til, hvordan en stationsundervisningen kan se ud i din læse- og skriveundervisning. Der tages udgangspunkt i forskning og faghæftet for dansk, og stationerne vil komme omkring afkodning, sprogforståelse, læseudvikling og fremstilling.

Få derudover konkrete bud på opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. Relevante læremidler fra CFU vil også blive inddraget.

Udbytte

Du bliver klogere på stationsundervisningens muligheder, således at det bliver lettere at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin.

Målgruppe

Kurset er for undervisere i dansk på 1.-2. klassetrin.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb