Differentieret stationsundervisning i faget dansk 1. -5. klasse

Kursus

Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, og få konkrete idéer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. Stationerne kommer omkring læsning, fremstilling og fortolkning.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse-, skrive- og litteraturundervisning. På dette kursus får du ideer til, hvordan du med stationsundervisning kan imødekomme de fleste elever i deres faglige udvikling.

Kurset indeholder en fælles del, hvor der er fokus på:

  • Differentiering
  • Organisering af stationsundervisning generelt.
  • Hands-on på indholdet i stationerne i et litteraturforløb.

Kursets indeholder også en del, hvor du som kursist vælger et fokus på 1.-3. eller 4.-5. klasse. I denne del er der fokus på:

  • Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning.
  • Organisering af stationsundervisning specifikt for klassetrin.
  • Hands-on på indholdet i stationerne i et læse- og skriveforløb.

Udbytte

Du får:

- Indblik i stationsundervisningens muligheder i indskolingen og på mellemtrinnet, så du lettere kan tilrettelægge en læse-, skrive- og litteraturundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin.

- Konkrete ideer til opgaver og aktiviteter på stationer i læse-, skrive- og litteraturundervisningen

Målgruppen

Dansklærer, der underviser 1.-5. klassetrin

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin
Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb