Differentieret stationsundervisning på 1.-6. klassetrin

Kursus

Oplever du udfordringer i tilrettelæggelsen af en differentieret læse- og skriveundervisning, så kom og bliv klogere på stationsundervisningens muligheder.

Se datoer

Fagligt indhold

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til lærerens didaktiske valg i udformningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, således at det bliver lettere at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin.

  • Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning
  • Inspiration til forløb og opgaver i stationerne
  • Inddragelse af læremidler fra CFU’s samling af læremidler
  • Hands on på indholdet i stationerne

Udbytte

Få ideer til, hvordan en stationsundervisningen kan se ud i din læse- og skriveundervisning. Der tages udgangspunkt i forskning og faghæftet for dansk, og stationsundervisning som metode m. en fællessamling, 4-6 stationer og en afsluttende fællessamling præsenteres med konkrete eksempler.

Få derudover konkrete bud på opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer.

Målgruppen

Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

 

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb