Død over stilen - korte skriveøvelser i undervisningen

Kursus

På dette kursus sparker vi stilen til hjørne, og lader korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende.

Se datoer

Død over stilen – korte skriveøvelser i undervisningen

Fagligt indhold

På dette kursus sparker vi stilen til hjørne, lader korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende.

Du får indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning, så eleverne skriver mere – uden at du selv får mere rettearbejde. For tekster vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.

Advarsel: Der vil være smagsprøver på en del øvelser, og deltagerne skal selv til tasterne, have tungen på gled og lege med ordene for på den måde at få reflekteret over sig selv som skriver og skrivelærer

Udbytte

  • Du får idéer til, hvilke og hvordan du kan anvende korte skriveøvelser i din egen undervisning
  • Du får indsigt i didaktikken og metodikken bag de korte skriveøvelser
  • Du får ny viden om, hvordan børn kan udvikle deres sprog både mundtligt som skriftligt
  • Du lærer at være sproglærer fremfor tekstlærer og finder din indre skriveform frem
  • Du får de nye fremstillingsformer i hænderne og i fællesskab giver dem mere form, retning og mening.

Målgruppen

Dansklærere fra 5.-10.klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb