Dyreassisteret pædagogik

Kursus

Levende dyr i pædagogisk arbejde rummer en lang række potentialer og udfordringer. Få et fagligt stærkt fundament for at videreudvikle din pædagogiske praksis eller undervisning, der inddrager levende dyr.

Se datoer

Faglig indhold

Kurset omhandler potentialer ved at inddrage dyr i pædagogiske sammenhænge og forudsætninger for god praksis på området.
Teoretisk afsæt i eksisterende viden om de forskellige former for dyreassisteret intervention og aktivitet, samt spirende udvikling af dyreassisteret pædagogik.
Kursen vil omhandle flere pædagogiske målgrupper - både almenpædagogisk, social- og specialpædagogisk. Workshop og case arbejdet vil inddrage kursisterne egne målgrupper.
Kurset vil omhandle et betydnings indblik i dyreetiske overvejelser.

 

Undervisningsformen er med forelæsninger, case arbejde og reflekterende workshops. Der arbejdes problemorienteret ud fra udvalgte eksempler, som efterfølgende diskuteres og danner afsat for fordybelse, læsning og løsning af mindre opgaver mellem undervisningsgangene.

Målgruppen

Kurset retter sig til pædagoger, lærere, pædagogisk personale, naturvejledere, socialrådgivere og andre, som har interesse i at få viden omring fagområdet dyreassisteret pædagogik.

Kurset henvender sig både til faggrupper, der allerede arbejder med levende dyr i pædagogisk praksis, samt dem der endnu ikke inddrager levende dyr, men gerne vil gøre det fremadrettet.

Bemærk:  At inddrage levende dyr i pædagogisk arbejde påkræver, at man har erfaring med og kendskab til håndtering af det levende dyr, eller at man arbejder helt tæt sammen med den, der har indgående erfaring med og kendskab til det pågældende dyrs adfærd og behov.

Efter kurset vil kursisterne have opnået:

  • viden om eksisterende forskningsresultater og teorier omkring mennesker-dyr-interaktion.
  • et bredt indblik i både potentialer, udfordringer og dilemmaer ved dyreassisteret pædagogik
  • fagligt funderet afsæt for at udvikle egen pædagogiske praksis med levende dyr.
  • fagligt netværk omkring feltet dyreassisteret pædagogik – et felt i udvikling
Tina Mari Noregren H Jørgensen Underviser
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb