Elever i matematikvanskeligheder

Kursus

Hvordan tester/afdækker og arbejder du med elever i matematikvanskeligheder?

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Kurset tager udgangspunkt i de erfaringer, som Mads Frederik Erichsen har fået gennem sit mangeårige arbejde med elever i matematikvanskeligheder. Mads har i flere år vejledt og sparret med lærere på københavnske skoler gennem sit virke som Københavns Kommunes fagkonsulent i matematik.

Vi ser på og drøfter forskellige muligheder for at afdække/teste elever i matematikvanskeligheder. Samtidig ser vi på muligheder for at arbejde med elever i matematikvanskeligheder i og uden for klasselokalet, hvad enten eleven har problemer knyttet til hukommelsen, matematikangst eller talforståelse. 

Målgruppe

Matematiklærere, matematikvejledere og andre ressourcepersoner, som arbejder med elever i matematikvanskeligheder.

Formål

Få viden om forskellige testmuligheder og redskaber til, hvordan du hjælper elever i matematikvanskeligheder.

Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Tilmeld kursus

Forløb