Elever med matematikvanskeligheder

Kursus

Kurset vil omhandle en afgrænsning af fænomenet "at være i vanskeligheder i matematik" herunder om eleven kan være i risiko for talblindhed. Vi vil runde kendetegn og kortlægning herunder det nye ministerielle testbatteri vedr. talblindhed samt se på elevers misopfattelser og mulighederne for at afhjælpe dem.

Se datoer

Faglig indhold:

Vi vil på kurset forsøge at indkredse begrebet matematikvanskeligheder- se på forskellige definitioner og forsøge at finde en vej i ”tågerne”. Vi vil komme tættere på symptomer, årsager og mulige kategorier herunder talblindhed.

Det vil blive vurderet, hvilke faglige kerneområder inden for tal og regning med tal, som kunne være i fokus for elever i matematikvanskeligheder. Vi vil se på typiske faglige misopfattelser og forsøge at finde aktiviteter og undervisningstiltag som kan afhjælpe det. Der vil også indgå strukturelle overvejelser om hjælp til eleverne herunder tidlig og sen indsats.

Der vil indgå metodiske overvejelser knyttet til undervisning - dels barrierer og dels muligheder med fokus på målgruppen.

Vi vil arbejde med, hvad der ligger bag karakteristikken ” en diagnostisk test” samt trænge ind i hvilke opgaver, som kan afsløre hvilke faglige matematikvanskeligheder eleverne har. Vi vil afprøve og vurdere test, som de i øjeblikket findes på markedet, såvel samtaletest som skriftlige standardiserede test som er på markedet.  Vi vil vurdere deres pålidelighed og gyldighed mod det valg, der er gjort indholdsmæssigt og metodisk i elevernes matematikundervisning.

Kurset arrangeres som et 3 + 1 heldagsforløb, hvor den sidste dage er forskudt så man har mulighed for at afprøve eller undersøge elementer i egen undervisning efter de tre første kursusdage.

Udbytte: 

Når du har deltaget i forløbe:

  • er du i stand til atdifferentiere og nuancere din indsigt i og kategorisering af elever i matematikvanskeligheder
  • har du fået øget viden om kortlægning af vanskeligheder samt elevers misopfattelse inden for matematiske kerneproblemstillinger
  • har du bedre forudsætninger for at tilrettelægge indsatser for og undervisning af elever i matematikvanskeligheder

Målgruppe: 

Matematiklærere og lærere knyttet til faglig støtte i matematik

Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb