Elever med dysleksi i tysk og engelsk undervisningen

Kursus

Elever med dysleksi i tysk og engelsk undervisningen.

Mette Hansen som er efterskolelærer på en ordblindeefterskole, vil give et indblik i, hvilke elever hun møder i sin dagligdag på skolen.

Tilmeld

Fagligt indhold

Program for dagen:

Velkommen ved pædagogiske konsulter Marianne Vincent Ancker og Helle Serup

Mette Hansen som er efterskolelærer på en ordblindeefterskole, vil give et indblik i, hvilke elever hun møder i sin dagligdag på skolen. 

Hvilke udfordringer er det, eleverne møder med, og hvordan kan man evt. arbejde kompenserende i fagene tysk og engelsk? 

Hvordan kan man didaktisk gribe fagene an, når de ordblinde elever ofte har givet op på forhånd? 

Med billeder og små videoer vil Mette give et indblik i hverdagen og typiske arbejdsmetoder i fagene.

Mette vil forsøge at komme med eksempler på hvordan man kan arbejder hen imod prøverne og der vil undervejs være tid til lidt diskussion og hands-on opgaver.

Udbytte

Ordblindhed findes i alle skolens fag. Denne eftermiddag sætter vi fokus på arbejdet med elever med dysleksi i engelsk og tysk undervisningen i udskolingen. Du vil få et indblik i arbejdet med dyslektiske elever i fremmedsprogsundervisningen og få masser af ideer til den daglige undervisning i engelsk og tysk med elever med dysleksi.

Du vil få viden og ideer til hvordan der målrettet kan arbejdes hen mod de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse i tysk og engelsk.

Målgruppen

Sproglærere, der underviser i udskolingen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Helle Serup Pædagogisk konsulent i tysk
Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Charlotte Rasmussen Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Tilmeld

Forløb