Er den legende tilgang i Børnehaveklassen yt?

Kursus

I Folkeskoleloven står at legen har en egenværdi i skolestarten, men den boglige og fagopdelte undervisning sætter legen under pres.
Legen er central for børns udvikling og læring. Hvordan slipper vi legen løs i børnehaveklassen?

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Vi skal kigge ind i Folkeskoleloven og i Fælles Mål for Børnehaveklassen. Der vil være oplæg forskellige øvelser, hvor I som kursister skal udforske de Fælles Mål.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og skolepædagoger.

Formål

Få et større kendskab til hvad vejledning og læseplanen for Børnehaveklassens Fælles Mål indeholder.

Anvendelse

Med et godt kendskab til indholdet i de Fælles Mål for Børnehaveklassen vil du være bedre klædt på til at stå som garant for, at du leverer den undervisning som Folkeskoleloven foreskriver.

Det vil også give dig et bedre fundament, når du skal samarbejde med dagtilbud, samt byde nye forældre velkommen.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb