Få eleverne til at tænke mere, ikke mindre, med it i matematik

Kursus

Prøv konkrete eksempler på, hvordan it kan inddrages på måder, så eleverne tænker dybere og lærer mere i matematikundervisningen.

Se datoer

Løft din matematikundervisning med digitale værktøjer

Fagligt indhold

Digitale værktøjer har gjort deres indtog i matematikundervisningen, hvor de bliver brugt til at løse specifikke opgaver hurtigt og let. Det er dog ikke altid, eleverne kan gennemskue den matematik, der er på spil i værktøjet, og det diskuteres ofte, om vi med de digitale hjælpemidler reelt gør eleverne dårligere til matematik, ved at udlicitere en vigtig del af arbejdet til en maskine.

Man kan dog også bruge de digitale værktøjer til andet end at løse opgaver. Vi kan netop udnytte den enorme regnekapacitet til at lade eleverne udforske matematiske koncepter og finde mønstre og se sammenhænge. Det kræver dog, at vi er opmærksomme på de to tilgange til de digitale værktøjer, og at vi øver os på at twiste den måde vi spørger på, så den lægger mere op til undersøgelse og mindre til at finde facit.

På kurset her vil vi præsentere forskellige didaktiske greb, der kan bruges til at få eleverne til at tænke mere, og vi vil desuden præsentere en masse konkrete inspirationseksempler, der kan bruges direkte i undervisningen. Eksemplerne kan dog også varieres til forskellige formål og elevgrupper, og vi vil i den forbindelse komme omkring progression i arbejdet med digitale værktøjer gennem skoleforløbet.

Aktiviteterne vil primært tage udgangspunkt i de tre digitale værktøjer fra læseplanen - regneark, dynamisk geometri og CAS. Vi vil undervejs bl.a. komme til at arbejde med simulering og modellering og kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem konkrete aktiviteter, diskussioner af disse og perspektivering til den afsluttende prøve. Undervejs vil vi desuden komme til at arbejde en smule med simpel programmering i forbindelse med arbejdet med geometri, da netop programmering rummer nogle potentialer på mellemtrinnet og op, som man ikke altid er opmærksom på. Først og fremmest skal vi dog hygge os med matematikken.

På kurset får du brug for:

  • En computer (ikke en iPad) du er fortrolig med og kan installere programmer på.
  • Grundlæggende kendskab til GeoGebra og et regneark.

Udbytte

  • Indblik i forskellige tilgange til brug af digitale værktøjer, og hvad de hver især kan bidrage med.
  • Konkrete aktiviteter lige til at bruge i undervisningen.

Målgruppen

Matematiklærere i grundskolen fra 4. klasse og op.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb