Få gang i de digitale tekster

Kursus

Det vrimler med nye digitale tekster – ikke mindst i de unges verden. Få inspiration til at inddrage dem i danskundervisningen med de ældste elever.

Tilmeld kursus

Multimodalitet i danskundervisningens ældste klasser.

Fagligt indhold

Kurset kommer til at gå i dybden med, hvordan multimodale brugstekster som fx podcast, hjemmesider, computerspil, instaopslag og æstetiske tekster som digitale multimodale bøger kan indgå meningsfuldt i danskundervisningen. Det sker ved at inddrage scenariedidaktikken som ramme for undervisningsforløb, hvor eleverne er producenter. Der er desuden lagt særligt vægt på, hvordan eleverne kan udvikle kompetencer som kritiske læsere af digitale tekster på nettet.

Udbytte

Undervejs vil du både få ideer til, hvordan undervisning kan tilrettelægges, så eleverne er i modtager- og brugerperspektivet, så de både arbejder med at analysere og forstå digitale tekster og som producenter af digitale tekster.

Målgruppen

Dansklærere, der underviser i udskolingen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe med brød og frugt.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

Forløb