Fag på spil. Brætspil som læremiddel.

Kursus

På dette kursus sætter vi fokus på brætspillet (på spil) i undervisningen. Hvilke faglige mål kan brætspil understøtte, og hvordan skal vi didaktisk tænke brætspil ind i undervisningen?

Tilmeld kursus

Brug brætspil i din undervisning

Fagligt indhold

Alle spil har, som andre typer af læremidler, både muligheder og begrænsninger i undervisningen, men er et didaktisk værktøj, som har potentialer, vi med fordel kan benytte. At anvende brætspil i undervisningen kræver, at man sætter sig ind i spillets faglige og sociale potentialer.

Hvorfor spil i undervisningen og hvilke brætspil er egnet?

På kurset her afprøver vi forskellige brætspil, der på forskellige vis understøtter faglige mål i flere fag - historie, samfundsfag, matematik, dansk… og diskuterer spillets muligheder i vores undervisning, og ideer til redidaktiseringer.

Gå hjem fra dagen med ideer til brætspil, som du kan indtænke i din undervisning med det samme, og få tid til at tegne en skitse til et forløb med spil som et didaktisk redskab.

Målgruppe

Lærere, konsulenter og andre med interesse for at anvende brætspil som et didaktisk redskab.

Formål

At få indblik i brætspil som læremiddel.

Anvendelse

I undervisningen.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Tilmeld kursus

Forløb