Fagdate - Low floor high ceiling i matematikundervisningen

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan bruge low floor high ceiling i din matematikundervisning.
v/Pædagogisk konsulent Bo Kristensen

Se datoer

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Se datoer

Forløb