Fagdate - Stationsundervisning i danskfaget i indskolingen

Kursus

Få et indblik i stationsundervisningens muligheder og med inddragelse af relevante læremidler fra CFU's udlånssamling.
v/Pædagogisk konsulent Louise Duus Skovbjerg

Se datoer

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Se datoer

Forløb