Farvel til adfærdsvanskeligheder. Kom godt i gang med BVS.

Kursus

Bliv klædt på i dit team til at arbejde med adfærdsvanskeligheder i en ligeværdig relation med barnet. Med BVS tager du initiativet til konstruktive interaktioner.

Tilmeld

Kom godt i gang med BVS.

Fagligt indhold

BVS – Brandslukkeren, Vandkanden, Den sociale træning – er en metode bestående af tre værktøjer for at kortlægge, forebygge og sundhedsfremme adfærdsvanskeligheder og anden normbrydende adfærd. Anvendelsen af disse konkrete værktøjer indebærer et intensivt arbejde med barnets udvikling, men også arbejde med ens egen udvikling. Udgangspunktet i metoden er at fokusere på løsninger – de adfærdsvanskeligheder som barnet udviser er en forespørgsel på din hjælp, da barnet endnu ikke har udviklet de færdigheder, som kræves for at fungere som forventet i et givent miljø. BVS-metoden tager dels sit udgangspunkt i familie-systemteori, sociale indlæringsteorier, kognitiv behandlingsterapi, spædbarnspsykologi og relationsforskning. Og dels i anden udviklings- og neuropsykologi. Den hviler også på kollektiv læring mellem professionelle ud fra en erfaringsbaseret læringsteori.

Udbytte

Efter endt kursus kan du arbejde systematisk og formativt med adfærdsvanskeligheder i klassen og andre pædagogiske sammenhænge.

Målgruppen

Lærere og pædagoger i grundskolen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb