Feedback ambassadør, dialogisk tovholder eller vejleder?

Kursus

Feedback – hvad virker og hvordan kan det understøtte og integreres i vores arbejde som vejledere, feedback ambassadører eller dialogisk tovholder?

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

I denne kursusrække skal vi sammen arbejde med:

  • Typer af formativ feedback og fagenes genstandsfelter. Hvad virker?
  • Erfaringer med feedback i forskellige tidsspænd, fag og i åbne processer.
  • Understøttelse af det professionelle læringsfællesskab, teamarbejde og tovholderrollen.
  • Inddragelse af PLC, co-teaching og den didaktiske samtale.
  • Læringsledelse og opbyggelse af fælles viden på skolen.
  • Netværk og skolebesøg: hvordan kan vi sammen udnytte den viden og de erfaringer vi har i et vejleder netværk for vejledere? Vi besøger skoler og høster af hinandens erfaringer.
  • Formativ feedback typer: hvilken feedback kan vi give lærere der arbejder med projekt og procesbaseret undervisning, temadage og tværfaglige projekter?
  • Hvordan støtter og vejleder vi forløb med fokus på 21. skills og proces?
  • Hvilke feedback typer egner sig til de forskellige processer?
  • Fagspecifik feedback.

Der tilbydes to ekstra gange med skolebesøg i foråret 2021, vi planlægger besøgene i fællesskab.

Målgruppe

Vejledere, tovholdere, feedback ambassadører og andre interesserede.

Formål

At udvikle vejlederrollen og formativ feedback kulturen.

Anvendelse

Udvikling af vejlederrollen og feedback.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

Forløb