Feedback på skriftlig fremstilling i udskolingen

Kursus

Forstå potentialerne og udfordringerne i at give formativ feedback på skriftlige produkter i udskolingen og få håndgribelige værktøjer til at få det til at fungere.

Tilmeld

Arbejd meningsfyldt og effektivt med feedback på skriftlig fremstilling.

Fagligt indhold

På kurset arbejder vi med, hvordan feedbacken på skriftlige produkter kan gives, så det skaber motivation hos eleverne for fortsat revidering og udvikling af deres tekster. Vi har både fokus på samtalen og den skriftlige feedback til den enkelte elev og på udviklingen af en åben og nysgerrig læringskultur i klassen, så feedback fra lærer og klassekammerater generelt hilses velkomment.

Udbytte

Du får svar på, hvad du kan give feedback på hvornår og hvordan, så eleverne styrker deres skriftsproglige kompetencer. Med hjem får du adskillige redskaber til systematiseret feedback, som du kan bruge i undervisningen dagen efter.

Målgruppen

Dansklærere i udskolingen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb