Fra brandslukning til relationsarbejde

Kursus

Hvordan sikrer I god pædagogik i SFOens travle hverdag?

Hvordan kan du levere god pædagogik uden at brænde sammen? Hvilken indstilling kræver det af dig og dine kolleger, og hvordan håndterer vi en stresset hverdag?

Se datoer

Faglig indhold:

  • Du lærer hvad effektiv mentalisering kan have af indflydelse på din arbejdsglæde
  • Du får redskaber til at håndtere en kaotisk hverdag med øje for alles trivsel, elever såvel som personale
  • Du kommer til at arbejde med konfliktadfærd forstået i en relationel kontekst

Udbytte:

  • Du kan fremadrettet tænke anderledes omkring konflikter og udfordrende adfærd
  • Du kan håndtere en til tider kaotisk hverdag konstruktivt
  • Du kan forebygge mistrivsel blandt kolleger og elever

Målgruppen:

Er pædagog eller leder i skolens skiftende arenaer

Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb