Fyraftensmøder og netværk for ledere om komplekse borgerforløb

Konference

Borgeren skal i centrum for at hjælpes til at mestre eget liv og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er målet med den politiske aftale om nye rammer for en helhedsorienteret indsats til borgere med tværgående forløb. Det sætter en tydeligt retning og stiller krav for samarbejdet på tværs af social- og beskæftigelsesområdet.

Deltag i ledernetværket og få ny inspiration til udviklingen af din ledelsespraksis og sparring med andre ledere, forskere og undervisere.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld kursus

Dialog og netværk

Netværket udspringer af et samarbejde mellem Odense Kommune og UCL om forskningscirklen Én borger – Én plan.

Her blev der arbejdet med at udvikle indsigt og ny viden blandt kommunale ledere og ansatte på UCL om komplekse borgerforløb. Centralt var en fælles problemstilling om koordinering og samarbejde, hvor borgeren anses som nøglen, når der skal handles på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer.

Vil du være med i dialogen?

Vi ønsker at inddrage flere kommuner og etablere et mødested mellem erfaringsbaseret viden, udviklingsviden og forskningsviden – i relation til de kontekstuelle rammer for den kommunale indsats, herunder arbejdet med nye lovgivningsmæssige rammer for indsatsen.

I netværket får du mulighed for at:

  • dele viden og erfaringer med ledere fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i andre kommuner
  • komme ”et spadestik dybere” ned i forståelse af, hvordan du lykkes som leder, når opgaveløsningen krydser grænser
  • reflektere i et frirum fra den daglige drift og evt. finde en sparringspartner fra en anden organisation
  • få inspiration til, hvordan du kan arbejde med ledelse som drivkraft til at skabe sammenhængende borgerforløb.

Fyraftensmøderne faciliteres af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, men tilrettelægges i samarbejde med deltagerne i netværket.

Beskæftigelsesrettet rehabilitering

OBS: Mødet den 28. oktober er aflyst pga covid-19.
Det rykkes derfor til den 13. januar 2021 kl. 16.00-18.30

Vi sætter spot på faglig ledelse af medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesrettet rehabilitering.

Hvad stiller det af krav til medarbejderne, at samarbejde med borgere, pårørende og andre fagprofessionelle om at gøre borgeren til en del af et arbejdsfællesskab? – Og hvilken type ledelse kalder det på?

Deltag i diskussionen på netværksmødet.

Næste møde

Temaer og program fastlægges i dialog med deltagerne i netværk og annonceres løbende.

Arrangementerne er målrettet dig, der er leder eller konsulent, og som arbejder med målgruppen af borgere omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Du kan f.eks. være:

  • Kommunale ledere på beskæftigelses- og socialområdet med ansvar for indsatsen til borgere med komplekse forløb
  • Konsulenter, der arbejder med at understøtte udviklings- og implementeringsprocesser på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer
  • Forskere, undervisere og konsulenter på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld kursus