Get them talking - få sprogstrategierne i spil

Kursus

Hvordan støtter man som engelsklærer bedst sine elevers udvikling af et aktivt sammenhængende engelsk sprog? En undervisning, hvor fluency og voksende ordforråd spiller sammen?

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Hvordan får man de svage og stille elever på banen i engelsktimerne og skaber et både trygt og dynamisk klasserum, hvor alle elever tør sige noget? Hvor alle bliver dygtigere, både de stærke og de svage? De færreste elever bliver gode til at tale engelsk af at sidde i et hjørne og lytte til de andre.

Dette kursus fokuserer særligt på den mundtlige kommunikation i engelskundervisningen, men også på elementer af den skriftlige:

  • Øvelser til at styrke de kommunikative strategier
  • Ordforrådslege og andre sprogaktiviteter på fødderne.
  • Strukturer, der skaber høj aktivitet, men samtidigt tryghed i sprogindlæringen
  • Forskellige former for kommunikative spil
  • Nemt tilgængelige, innovative præsentationsprogrammer
  • Digitale værktøjer, der til træner og understøtter kommunikationen

Kom på kursus og få en hands-on intro til nye spændende ideer og forløb med fokus på kommunikation, mundtlighed og ordforråd!

Målgruppe

Engelsklærere, der underviser i 4.-9. klasse.

Formål

Du får viden om, hvordan du effektivt arbejder med den mundtlige kommunikation og via hands-on aktiviteter inspiration til spændende ideer og forløb med fokus på kommunikation, mundtlighed og ordforråd.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Tilmeld kursus

Forløb