God skrivedidaktik i hele skoleforløbet

Kursus

Over to kursusgange får du nyeste viden om god skrivedidaktik, masser af ideer til skriveøvelser og input til gode feedbackmetoder, som fremmer elevernes læring i skriveprocessen.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

De to kursusgange sætter fokus på, hvordan undervisere kan arbejde målrettet med elevernes skriftsproglige udvikling i hele skoleforløbet, således at flere elever på sigt får stærke fremstillingskompetencer både til afgangsprøven og til resten af livet.

Der tages udgangspunkt i dansk og international forskningsviden på feltet i kombination med fælles praksisudvikling og afprøvning af nye tiltag i de enkelte klasser.

Deltagerne får faglige oplæg, der går i dybden med elementerne i en god skrivedidaktik. Deltagerne vil desuden skulle tilpasse og udvikle små skriveforløb og feedbackmetoder i fællesskab, afprøve disse med egne elever og evaluere i fællesskab på anden mødegang. Der bliver rig mulighed for indbyrdes inspiration og videndeling.

Målgruppe

Lærere, der underviser i dansk og læsevejledere med særlig interesse for skrivedidaktik.

Formål

Det er målet, at deltagerne i løbet af de to mødegange

  • får solid viden om god skrivedidaktik med udgangspunkt i fælles mål for fremstilling
  • udvikler kompetencer til at give formative feedback på elevernes skriftlige produkter
  • udvikler en fælles forståelse af kvalitet i vurderingen af elevprodukter

Anvendelse

Kurset giver dig overblik over forskningen om god skrivedidaktik og ideer til, hvordan du omsætter det i din egen undervisningspraksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Tilmeld kursus

Forløb